Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

V MŠ Milošová pribudla ďalšia trieda

V MŠ Milošová pribudla ďalšia trieda

MŠ Milošová rozšírila svoje priestory o ďalšiu triedu. Ako uviedla riaditeľka MŠ Margita Masnicová, dôvodom zriadenia novej triedy bol zvýšený nárast prihlásených detí do predškolského zariadenia. K dvom triedam s celodennou prevádzkou tak od septembra 2010 pribudla trieda s poldennou prevádzkou.

Finančné prostriedky na vybudovanie novej triedy poskytol zriaďovateľ školského zariadenia Mesto Čadca. Celkové náklady predstavovali výšku 5 421 € (cca 164 tis. Sk) a boli použité na vybavenie interiéru triedy ako aj osobné náklady na mzdu prijatej pedagogickej sily.

Triedu v súčasnosti navštevuje celkom 13 detí z toho štyri deti sú dvojročné, čo vyžaduje zvýšenú starostlivosť a opateru.
Vzhľad novej triedy si prišiel pozrieť aj primátor mesta Čadca Jozef Vražel, ktorý pri tejto príležitosti venoval predškolskému zariadeniu detské hračky.
V priebehu necelých štyroch rokov bolo do predškolského zariadenia na Milošovej investovaných celkom 62 595 € (cca 1 900 000 Sk). Zrealizovala sa oprava kotolne, vymenili sa všetky okná na objekte, vymaľovali sa vnútorné priestory a vymenil sa aj elektrický sporák v školskej jedálni.


Fotogaléria k článku :

skolka-milosova-2010.jpg
skolka-milosova-2010-2.jpg
skolka-milosova-2010-3.jpg
skolka-milosova-2010-4.jpg
Vytvorené: 23.09.2010