Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/11 v k. ú. Brodno v smere od Čadce

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/11 v k. ú. Brodno v smere od Čadce

Brodno 17.03.2017 - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/11 v k. ú. Brodno v okrese Žilina v prípade priaznivého počasia. Z dôvodu potreby výstavby základov portálov premenného dopravného značenia na ceste I/11 v km 34,200 a v km 34,350 v k. ú. Brodno je nutné vytvorenie pracoviska v stredovom deliacom páse.

Termíny presmerovania dopravy: nedeľa 19. marec 2017 - od 10.00 hodiny do 13.00 hodiny  
Dĺžka presmerovania dopravy: cca 150 m
Popis: Cestná premávka v smere od Čadce bude od pracoviska vytvoreného v stredovom deliacom páse oddelená prenosným dopravným značením so šírkou jazdného pruhu 3,5 m. V momente presmerovania dopravy dňa 19.03.2017 zabezpečí zhotoviteľ riadenie  dopravy náležite poučenými a vystrojenými osobami za účasti zástupcov Policajného zboru.
Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Vytvorené: 17.03.2017