Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Jilemnický Peter

Titul: Jilemnický Peter
Priezvisko: Jilemnický
Meno: Peter
Profil: spisovateľ, novinár a učiteľ
Rodninný stav:
Narodený(á): 18.03.1901, Kyšperk, Česko, † 19.06.1949, Moskva
Národnosť: česká
Bydlisko:
E-mail: -
Ďalšie informácie:

Peter Jilemnický bol slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ. Narodil sa v rodine rušňovodiča a mal dvoch súrodencov, brata Jindřicha a sestru Máriu. Vzdelanie získal na meštianskej škole v Kyšperku a v Červenej Vode, potom pokračoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Chrudimi, no napokon maturoval na učiteľskom ústave v Leviciach, a dva roky študoval aj na Štátnom ústave žurnalistiky v Moskve. V roku 1937 strávil niekoľko mesiacov v obci Lednické Rovne, kde dokončil dielo Kompas v nás. Z tohto prostredia napísal aj novelu Sklári, v ktorej dokonale vystihol život sklárov a obdiv k ich ťažkej práci. Po ukončení štúdia pracoval ako učiteľ v Česku i na Slovensku, ako redaktor Pravdy v Ostrave, v roku 1945 nastúpil na Povereníctvo školstva a osvety ako vedúci oddelenia pre deti a mládež, v roku 1947 bol vymenovaný za stáleho delegáta Slovenského výboru v Belehrade a v roku 1948 sa stal kultúrnym atašé česko-slovenského veľvyslanectva v Moskve.
S literárnou tvorbou začal ešte počas stredoškolských štúdií. Začínal tak písaním poézie ako aj prózy, a svoje diela uverejňoval v časopise Mladé proudy. V jeho dielach možno spočiatku pozorovať prvky expresionizmu, neskôr však silné sociálne cítenie, autobiografické prvky a politické názory, ale i lyrika a opisy prírodných krás (napr. Kysuce). Veľká časť jeho diel ostala len v rukopisnej forme. Publikoval vo viacerých časopisoch (Proletárka, Hlas ľudu, Pravda chudoby, DAB)

 • 1921 - Devadesátdevět koní bílých, prozaická prvotina
 • 1924 -1925 - Červená sedma, výber z prozaickej tvorby z týchto rokov zhrnutý do tejto zbierky (poviedky: Vražda v aeropláne A-71, Život po smrti, Zakryté karty)
 • 1925 - Štrajk, proletárska dráma
 • 1929 - Víťazný pád, románová prvotina
 • 1929 - Dva roky v kraji Sovietov
 • 1930 - Zuniaci krok
 • 1932 - Pole neorané
 • 1934 - Kus cukru
 • 1937 - Kompas v nás
 • 1938 - Návrat
 • 1947 - Kronika
 • 1947 - Cesta
 • 1951 - Prečo som sa stal komunistom
 • 1955 - Tri rozprávky, próza pre deti
 • Pěšinky, zbierka (rukopis)
 • Oheň majáků, cyklus (rukopis)