Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v dvadsiatom storočí

1900

  • Kysuce sa z administratívno - správneho sa delili na dva slúžnovské okresy Čadcu s 12 obcami a Kysucké Nové mesto s 39 obcami
  • Kysuce boli rozlohou väčšie, patrilo k nim aj územie ležiace na juh od nich , hranicu tvorila rieka Váh
  • okres Kysucké Nové Mesto mal naviac 13 obcí ležiacich v súčasnosti v iných okresoch
  • obce Makov a Vysoká patrili v tom čase do okresu Bytča
  • počet obyvateľov okresu Čadca 32 365 a 2121 obyvateľov v cudzine
  • počet obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto 24 181a 2074 obyvateľov v cudzine
  • obyvatelia v cudzine boli prevažne predstavitelia vandrovných zamestnaní / drotári, podomoví obchodníci a pod. /
  • spolu mali Kysuce 62 494 obyvateľov / aj s obyvateľmi obcí Makov Vysoká patriacich v tom čase do okresu Bytča /
  • čítať a písať vedelo 18 240 obyvateľov / 29,18 % /
  • 95,28 % obytných domov boli drevenice
  • najviac obyvateľov mala Turzovka 7967 / neprítomných 559 /, Čadca 4629 , Kysucké Nové Mesto 1824
  • 97,36 obyvateľov uvádza ako svoj materinský jazyk slovenčinu / obdobie totálnej maďarizácie /
  • 61 255 obyvateľov sa hlásilo k rímsko – katolíckemu vierovyznaniu, 1154 bolo židov, ostatných 85
  • rozloha regiónu Kysuce (terajšia) bola 84 487 ha
  • 1936 - rozloha Kysúc 86 441 ha
  • 1970 - rozloha Kysúc 93 621 ha
  • 31.12.2000 - na Kysuciach žije 126 556 obyvateľov

26.5.2001

  • okres Čadca má 45 826 ekonomicky aktívnych ľudí
  • okres Čadca má 92 843 obyvateľov
  • okres Kysucké Nové Mesto a má 16 987 ekonomicky aktívnych ľudí
  • okres Kysucké Nové Mesto má 33 778 obyvateľov

Viď články ->

  • HOSPODÁRSKY VÝVOJ NA KYSUCIACH
  • HORNOUHORSKÁ SÚKENNÁ TOVÁREŇ ú. s. ČADCA
  • KOŠICKO – BOHUMÍNSKA ŽELEZNICA.
  • ŽELEZNIČNÁ TRAŤ ČADCA – MAKOV
  • KYSUCKO – ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA
  • KRAGUJEVACKÁ VZBURA
  • RABOVAČKY NA KYSUCIACH
  • HLADOVÉ POCHODY NA KYSUCIACH A ŠTRAJKY
  • NEZAMESTNANOSŤ NA KYSUCIACH
  • SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE A PARTIZÁNSKE HNUTIE NA KYSUCIACH
  • OSLOBODZOVANIE KYSÚC V ROKU 1945
  • II. SVETOVÁ VOJNA - POPRAVY NA KYSUCIACH
  • HRANICE S POĽSKOM V 50-TYCH ROKOCH 20 STOROČIA
     

Súvisiace kategórie článkov :