Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko a Kysuce - Širšie historické súvislosti

Dnešné územie Slovenska leží v severnej časti Karpatskej kotliny, na západe medzi riekou Moravou, na východe riekou Tisou, stredným tokom Dunaja na juhu a Tatrami na severe s rozlohou približne 49 000 km. Priestor Slovenska patrí medzi staré kultúrne regióny Európy.
Historický vývoj Kysúc nie je možné posudzovať bez širších dejinných súvislostí. Kysuce boli dejinnými udalosťami ovplyvňované, sami sa však na ich vytváraní podieľali len veľmi málo. Datovanie jednotlivých dôb je orientačné.
Dejiny každého regiónu súvisia s jeho prírodnými podmienkami, geografickou polohou, mierou osídlenia a možnosťami komunikácie s ostatným svetom.

V starších štvrtohorách ( pleistocén ) začína sa objavovať človek. Jeho život a konanie bol ovplyvňovaný prírodnými a klimatickými podmienkami - striedaním ľadových a medziľadových dôb (glaciály a interglaciály).

Súvisiace kategórie článkov :