Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v jedenástom a dvanástom storočí

9. – 11.stor.

  • Kysuce tvoria skoro neosídlenú severnú okrajovú časť nitrianskeho Pribinovho kniežatstva, potom Veľkomoravskej ríše, nakrátko Poľského kráľovstva a napokon Uhorského kráľovstva

1001

  • Kysuce sa stávajú súčasťou Poľského kráľovstva a cirkevne sú pripojené k novozaloženej Wroclavskej diecéze
  • Kysuce bezprostredne patrili pod Divínsky hrad

1029

  • po tomto roku sa východné Kysuce odčleňujú od Divinského hradu
  • južná časť Kysúc je pripojená k Uhorskému kráľovstvu

11.stor.

  • v druhej polovici storočia za panovania uhorského kráľa Ladislava I. / 1077 – 1095 / keď bol dovŕšený proces utvárania uhorského kráľovstva, sa predpokladá pripojenie východných Kysúc Uhorskému kráľovstva
  • Kysuce sa znova dostávajú cirkevne pod správu nitrianskeho biskupstva
  • je však možné že k pripojeniu žilinskej oblasti spolu s Kysucami došlo až za panovania uhorského kráľa Kolomana Knihára / 1095 – 1116 /

12. storočie

  • osídlenie Radole

Ďalšie podrobnosti : viď -> SNAHY O PRIPOJENIE KYSÚC K POĽSKU


Súvisiace kategórie článkov :