Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v pätnástom storočí

15. stor. - na začiatku storočia skoro celé horné Kysuce patrili do chotára Krásna nad Kysucou, ktorý bol majetkom žilinského dedičného richtára a neskôr mesta Žiliny, Krásno nad Kysucou bolo najsevernejšou obcou Kysúc.

1431

  • Kysuce sa stávajú dejiskom vojnových udalostí keď na Slovensko cez Kysuce vpadli husiti
  • v septembri cez jablunkovský priesmyk prichádzajú zo Sliezska husitskí Sirotkovia pod vedením Jána Čapka zo Sán
  • pri Žiline sa spája s druhým husitským prúdom prichádzajúcim z Považia pod vedením Prokopa Holéhoa postupujú do Liptova
  • husiti dobili Žilinu a zanechávajú v nej posádku, ktorá pre svoju potrebu rekvíruje potravu pre vojsko a kŕmenie pre zvieratá i z oblasti Kysúc

Viď článok HUSITI NA KYSUCIACH

1434 - veliteľ žilinskej husitskej posádky pruské knieža Fridrich pri svojom výpade na Spiš cez Sliezsko a Poľsko prechádza aj Kysucami

1440

  • severné Slovensko aj s Kysucami sa stávajú dejiskom bojov medzi vojskami Jána Jiskru z Brandýsa a Pongrácom zo Sv. Mikuláša zemepánom starohradského panstva na jednej strane a vojskami Jána Huňadyho
  • Ján Jiskra z Brandýsa dostáva od kráľovny Alžbety do správy hrad Strečno spolu s panstvom / patrilatam teda i časť Kysúc /

1451 - žilinská mestská kniha začína byť vedená v češtine premiešanej slovenskými výrazmi

15.stor. - v druhej polovici storočia sa severné Slovensko, vrátane Kysúc stalo dejiskom bojov medzi vojskám Jána Jiskru z Brandýsa, Pongrácom zo sv. Mikuláša a tzv. Huňadyovskou stranou v bojoch o uhorskú korunu
1442 - 1457 - Strečno mení viac ráz majiteľa a posledným pánom sa stáva Pongrác z Liptovského Mikuláša
15.stor. - v 60. rokoch 15. storočia kráľ Matej Korvín ovládol Sliezsko a Kysuce sa stali strategicky dôležitým priestorom.
1470 -1471 - sprisahanie proti Matejovi Korvínovi podporované Poľskom je potlačené a ustupujúce poľské vojská kráľoviča Kazimíra prechádzajú cez Kysuce
1454 - Strečno sa dostáva do správy Jána Huňadyho kráľovského správcu

15.stor.

  • cez Kysuce sa sa koncom storočia vracalo vojsko poľského kráľa Kazimíra.
  • všetky tieto vojenské udalosti15. storočia mali negatívny vplyv na vývoj Kysúc.

Súvisiace kategórie článkov :