Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v devätnástom storočí

Zavedenie pestovania zemiakov v 18. storočí vylepšilo a a zlepšilo možnosti výživy obyvateľstva na Kysuciach , predsa to nezabránilo vypuknutiu hladomoru v 30. a 40. rokoch 19. storočia pretože Kysuce boli vzhľadom na spôsob poľnohospodárskej produkcie preľudnené. Výmera pôdy jednotlivých hospodárstiev nedokázala zabezpečiť dostatok obživy. Dôsledkom toho bol ďalší rozvoj doplnkových zamestnaní (drotárstvo, podomový obchod a pod.) Viď články -> ZAMESTNANIA, DOPRAVA NA KYSUCIACH

Revolúcia 1848 – 1849 zasiahla Kysuce nasledovne :

 • 1848 - v októbri prechádzajú cisárske vojská cez Jablunkovský priesmyk, Čadcu, Kysucké Nové Mesto do Žiliny

 • 21.X.1848 - nový prechod vojakov cisárskeho generála Šimunicha z Jablunkovského priesmyku do Žiliny

 • 10.XI. - 4.XII. - Čadca obsadená maďarskými honvédmi, ktorí mali zabrániť vpádom cisárskeho vojska zo Sliezska

 • 4.XII.

  • honvédi ustupujú a Čadcu obsadzujú cisárske vojská vedené podplukovníkom Frischeisena s Bloudkovými slovenskými dobrovoľníkmi

  • do Čadce prichádzajú Štúr, Hurban, Hodža a ďaľší slovenskí národovci

 • 6.XII. - na čadčianskej fare zasadá Slovenská Národná Rada a vydáva výzvu k slovenskému národu, kde sú vysvetlené ciele a požiadavky boja proti maďarskej revolúcii

 • 7.XII.

  • odchod cisárskeho vojska, slovenských dobrovoľníkov a SNR z Čadce do Kysuckého Nového Mesta

  • prihlasuje sa 30 dobrovoľníkov z Čadce

 • 11.XII.

  • odchod cisárskych vojsk a slovenských dobrovoľníkov k Budatínu

  • prihlasuje sa 20 dobrovoľníkov z Kysuckého Nového Mesta

  • bitka pri Budatíne kde víťazí cisárske vojsko, svoje víťazstvo však nevyužíva

 • 12.XII. - ústup cisárskych vojsk k Jablunkovskému priesmyku

 • 14.XII. - v Turzovke je sústredené maďarské vojsko

 • 16.XII.

  • Čadca znova obsadená honvédmi

  • popravy 6 prívržencov slovenského národného pohybu

 • 21.XII. - do Turzovky sa sťahujú maďarské oddiely z Čadce

 • 23.XII. - maďarskí honvédi opúšťajú Kysuce a presúvajú sa k Žiline

 • 31.XII.

  • cisárske vojská so slovenskými dobrovoľníkmi cez Jablunkovský priesmyk prenikajú na Kysuce a cisársky generál Gotz obsadzuje Čadcu

  • maďarské vojská sústredené v Turzovke ju opúšťajú

 • 1.I.1849 - presun vojsk k Budatínu

 • 2.I. - pri Budatíne ďalšia porážka maďarského vojska a postup cisárskeho vojska na stredné a východné Slovensko

 • 8.I.-1.V. - v Čadci sídli cisárska posádka

 • 10.V. - cez Kysuce prechádzajú vojaci cisárskeho majora Trenka

 • 13.VIII. - pri Világoši porážka maďarskej revolúcie

 • 8.-26.XII - prechod cisárskych spojeneckých ruských vojsk cez Kysucké Nové Mesto a Čadcu do Poľska

 • 14.III.1849 - na čadčianskej fare prenocovala slovenská delegácia , ktorá išla do Olomouca odovzdať cisárovi marcové memorandum s požiadavkami slovenského národa

Kysuce aj po revolúcii ostávajú agrárnou oblasťou kde prevláda poľnohospodárstvo, ktoré zamestnáva prevažnú časť obyvateľstva. Urbárska pôda síce prešla do vlastníctva jej držiteľov, najväčším vlastníkom pôd na Kysuciach však stále ostáva gróf Esterházy, strečniansky pán.

1879 - prijatý lesnícky zákon a na jeho základe bolo v rokoch 1906 – 1907 v okrese Čadca zalesnených cca 48 ha plôch

Záver storočia sa nesie na Kysuciach v znamení rozvoja drotárstva ako určitého riešenia neľahkej hospodárskej situácie.

Viď články, DROTÁRSTVO NA KYSUCIACH, DROTÁRSKI PODNIKATELIA, TAJNÁ REČ DROTÁROV, DŽARKOVIA.
 


Súvisiace kategórie článkov :