Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v dvadsiatom storočí

1900

 • Kysuce sa z administratívno - správneho sa delili na dva slúžnovské okresy Čadcu s 12 obcami a Kysucké Nové mesto s 39 obcami
 • Kysuce boli rozlohou väčšie, patrilo k nim aj územie ležiace na juh od nich , hranicu tvorila rieka Váh
 • okres Kysucké Nové Mesto mal naviac 13 obcí ležiacich v súčasnosti v iných okresoch
 • obce Makov a Vysoká patrili v tom čase do okresu Bytča
 • počet obyvateľov okresu Čadca 32 365 a 2121 obyvateľov v cudzine
 • počet obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto 24 181a 2074 obyvateľov v cudzine
 • obyvatelia v cudzine boli prevažne predstavitelia vandrovných zamestnaní / drotári, podomoví obchodníci a pod. /
 • spolu mali Kysuce 62 494 obyvateľov / aj s obyvateľmi obcí Makov Vysoká patriacich v tom čase do okresu Bytča /
 • čítať a písať vedelo 18 240 obyvateľov / 29,18 % /
 • 95,28 % obytných domov boli drevenice
 • najviac obyvateľov mala Turzovka 7967 / neprítomných 559 /, Čadca 4629 , Kysucké Nové Mesto 1824
 • 97,36 obyvateľov uvádza ako svoj materinský jazyk slovenčinu / obdobie totálnej maďarizácie /
 • 61 255 obyvateľov sa hlásilo k rímsko – katolíckemu vierovyznaniu, 1154 bolo židov, ostatných 85
 • rozloha regiónu Kysuce (terajšia) bola 84 487 ha
 • 1936 - rozloha Kysúc 86 441 ha
 • 1970 - rozloha Kysúc 93 621 ha
 • 31.12.2000 - na Kysuciach žije 126 556 obyvateľov

26.5.2001

 • okres Čadca má 45 826 ekonomicky aktívnych ľudí
 • okres Čadca má 92 843 obyvateľov
 • okres Kysucké Nové Mesto a má 16 987 ekonomicky aktívnych ľudí
 • okres Kysucké Nové Mesto má 33 778 obyvateľov

Viď články ->

 • HOSPODÁRSKY VÝVOJ NA KYSUCIACH
 • HORNOUHORSKÁ SÚKENNÁ TOVÁREŇ ú. s. ČADCA
 • KOŠICKO – BOHUMÍNSKA ŽELEZNICA.
 • ŽELEZNIČNÁ TRAŤ ČADCA – MAKOV
 • KYSUCKO – ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA
 • KRAGUJEVACKÁ VZBURA
 • RABOVAČKY NA KYSUCIACH
 • HLADOVÉ POCHODY NA KYSUCIACH A ŠTRAJKY
 • NEZAMESTNANOSŤ NA KYSUCIACH
 • SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE A PARTIZÁNSKE HNUTIE NA KYSUCIACH
 • OSLOBODZOVANIE KYSÚC V ROKU 1945
 • II. SVETOVÁ VOJNA - POPRAVY NA KYSUCIACH
 • HRANICE S POĽSKOM V 50-TYCH ROKOCH 20 STOROČIA
   

Súvisiace kategórie článkov :