Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysucká galéria v Čadci a pobočka Kaštieľ Oščadnica - kontakty a základné informácie

Kysucká galéria v Čadci a pobočka Kaštieľ Oščadnica - kontakty a základné informácie

Kysucká galéria je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia.

Kysucká galéria v Čadci - kontaktné informácie
adresa:  Mestský dom, Hlinkova 2, 022 01 Čadca
telefón: 041/433 21 66, fax: 041/433 21 66, e-mail: kysgalery@vuczilina.sk
Otváracie hodiny pre verejnosť: UT - PI: 10.00 - 17.00 hod; NE : 12. 00 - 15. 30 hod.
Kaštieľ Oščadnica : UT - PI: 10.00 - 17.00 hod;  NE : 12. 30 - 16. 00 hod.

web : www.kysuckagaleria.sk


Vytvorené: 15.03.2010