Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Po osemnástich rokoch Kysucká galéria zistila, že má nevyhovujúce priestory

Po osemnástich rokoch Kysucká galéria zistila, že má nevyhovujúce priestory

Reakcia Mesta Čadca na článok riaditeľa odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK Petra Kubicu :„Kysucká galéria naberá dych“, Kysucké noviny, č.48, roč.11, s.8
Mesto Čadca uzatvorilo Zmluvu o nájme s Kysuckou galériou, príspevkovou organizáciou ŽSK v roku 1992. Kysucká galéria využívala výstavné priestory Mestského domu v Čadci od 03.02.1992 do 31.01.2011, teda 18 rokov. Vyjadrenia riaditeľa odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK Petra Kubicu o nevhodnosti priestorov na galerijné účely možno považovať za alibistické, nakoľko doba využívania prenájmu svedčí práve o opaku. Ak by jestvovala nespokojnosť s výstavnými priestormi, Kysucká galéria by tento problém riešila už oveľa skôr. Je na zamyslenie, prečo sa o nevhodných výstavných priestoroch a chýbajúcom depozite začalo hovoriť až teraz, v čase problémov s financovaním inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Výška nájmu Kysuckej galérie v meste Čadca
V priebehu rokov bola výška nájmu za jednotlivé priestory v mestskom dome upravovaná. V roku 1998 došlo k trvalému zníženiu nájmu celého priestoru na 125 Sk na m2 , ktorý pretrval až do roku 2008. Následne bola výška nájmu upravená v zmysle inflačného indexu. V roku 2010 vyšlo mesto v ústrety ŽSK a v plnom rozsahu vyhovelo žiadosti o zníženie výšky nájomného.
V októbri 2010 mesto Čadca obdržalo písomnú žiadosť zriaďovateľa Kysuckej galérie, v ktorej požadoval zrušenie zmluvy o nájme uvedených priestorov. Mesto vyzvalo štatutárnych zástupcov ŽSK, aby prehodnotili svoje rozhodnutie zrušiť Kysuckú galériu v Mestskom dome a výpoveď z nájmu vzali v plnom rozsahu späť. Iniciatíva mesta ostala však bez odozvy. Aj napriek snahe a iniciatíve mesta sa ŽSK rozhodol zmeniť sídlo Kysuckej galérie a jej výstavné priestory premiestniť do Kaštieľa v Oščadnici.
Vyjadrenia, že mesto nijakým vkladom neprispieva k ďalšiemu rozvoju galérie možno označiť opätovne za prehnané. Zo strany súčasného vedenia mesta bola zabezpečovaná pravidelná údržba objektu a súčasne boli zrealizované aj čiastočné rekonštrukčné práce - výmena 7 okien.

Úľavy inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Mesto Čadca vychádza inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK každoročne v ústrety. Je zarážajúce, že riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK nedisponuje informáciami o znížení dane zo stavieb, ktoré sú poskytované Kysuckému múzeu, Kysuckej knižnici a Kysuckej nemocnici už od roku 2006 vo výške 60% a 80%.

Pre porovnanie uvádzame skutočnú výšku dane zo stavieb a výšku dane zo stavieb po znížení:

  • Kysucké múzeum
    631,25€ ( bez úľavy), po znížení: 255,61 € (60% úľava)
  • Kysucká Knižnica
    2 203,96€ ( bez úľavy), po znížení: 911,39 € (60% úľava)
  • Kysucká nemocnica
    22 173,38€ ( bez úľavy), po znížení: 5 264,73€ (80% úľava)

Poskytnutím zliav ušetril ŽSK finančné prostriedky vo výške 18 576,86 €.

Možno skonštatovať, že mesto poskytnutím úľav prispelo a prispieva k rozvoju inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a zároveň im vytvára optimálne podmienky na bezproblémové fungovanie v meste. Domnievame sa, že informácie, ktoré uviedol riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK Peter Kubica zavádzajú verejnosť a poškodzujú tak doterajšiu prácu mesta Čadca. zdroj: mestocadca.sk


Vytvorené: 13.12.2010