Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

BLOG : Naozaj je finančná situácia Čadce taká zlá, ako ju prezentuje nové vedenie mesta?

BLOG : Naozaj je finančná situácia Čadce taká zlá, ako ju prezentuje nové vedenie mesta?

Na web stránke mesta Čadca bola len niekoľko dní po nástupe Milana Guru na post primátora zverejnená informácia o tzv. reálnej finančnej situácií mesta. Ako hospodárilo mesto v roku 2010 sa však dozvieme až vo februári, kedy bude spracovaný záverečný účet mesta. Je teda predčasné hovoriť o zlej finančnej situácii a problémoch so zabezpečením chodu mesta.

Len pre porovnanie viete aká bola teda finančná situácia mesta v roku 2007, v čase nástupu J. Vražela na post primátora?
Asi najzávažnejšou bola kauza priemyselného parku, v dôsledku ktorej hrozila mestu nútená správa a kde bola výška nezaplatených faktúr viac ako 50 miliónov Sk . Ďalej to bolo množstvo iných neuhradených faktúr a záväzkov vo výške viac ako 3.mil. Sk, pohľadávky vo výške viac ako 14 mil. Sk, bankové úvery v Dexia banke vo výške viac ako 76 mil. Sk a úvery u štátneho fondu rozvoja bývania vo výške viac ako 26 mil. Sk. Napriek tejto nepriaznivej situácii sa bývalý primátor Jozef Vražel „nesťažoval a nezverejňoval“ tieto nelichotivé údaje, ktorými by poukazoval na predchádzajúce vedenie. Skôr naopak - začal okamžite pripravovať nové projekty, riešiť súdne spory mesta a zháňať financie pre Čadcu a jej občanov.

Práve vďake tomuto konštruktívnemu postoju sa v priebehu 4 rokov v meste stavalo a budovalo. Navyše došlo k navýšeniu rozpočtu o 100% a k realizáciu projektov za viac ako 12 mil.€.  V čase, keď ostatné mestá a obce bojovali o prežitie, Čadca stavala nové bytové domy, parkoviská, ihriská a cesty. Nedošlo ani k prepúšťaniu zamestnancov, či znižovaniu ich platov. Prečo? Pretože vtedajšie vedenie malo jasnú predstavu o tom, ako zabezpečiť chod mesta a to aj napriek tomu, že došlo k výraznému poklesu podielových daní.

Otázne však je,

  • prečo v čase, keď mesto podľa vyjadrení nového vedenia bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov, prijíma do zamestnania nových ľudí?
  • prečo organizovalo honosnú inauguračnú recepciu?
  • prečo usporiadalo v spolupráci s inou dodávateľskou firmou veľkolepý silvestrovský ohňostroj, keď v predchádzajúcich rokoch ohňostroj zabezpečovala Mestská polícia v réžii mesta?!

Netreba zabudnúť podotknúť, že minulé vedenie mesta zanechalo tomu súčasnému vedeniu rozbehnuté projekty vo výške niekoľko miliónov eur. Skutočne je finančná situácia mesta taká zlá, alebo len nové vedenie pokračuje v duchu predvolebnej kampane?

-sik-


Vytvorené: 13.01.2011