Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Pozor na požiare, vypaľovanie trávy je porušením zákona a hrozí vysoká pokuta

Pozor na požiare, vypaľovanie trávy je porušením zákona a hrozí vysoká pokuta

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno - zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare spôsobené vypaľovaním suchej trávy. Práve mesiac apríl dlhodobo patrí k mesiacom, keď horí častejšie.

Tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy, oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť škody nielen na životoch, ale aj na majetku a životnom prostredí.

Vypaľovanie suchých porastov je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 33 €, právnickej osobe môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

Predstava ľudí o tom, že požiarom prírodu "naštartujú", je mylná. Tráva, ktorá sa objaví po vypálení, tam bola aj predtým. Práve poškodením nových výhonkov požiarom dochádza k nadmernému čerpaniu zásobných látok a k oslabovaniu trávnych porastov. A práve poškodené pozemky sú vynikajúcou pôdou pre šírenie burinných druhov a inváznych rastlín.

Jarné vypaľovanie trávy postihuje pôdne mikroorganizmy a mäkkýše, motýle, obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na zemi a v krovitých porastoch. Vypaľovaním dochádza k premnoženiu škodcov v poľnohospodárskych kultúrach, v lúčnych a lesných ekosystémoch. Pôsobením priameho ohňa je zničených 100 % všetkých vývojových štádií hmyzu nad povrchom pôdy, dochádza k zničeniu jedincov nachádzajúcich sa v blízkosti ohniska požiaru, k zničeniu jedincov vplyvom zvýšenej teploty a dymových splodín vo výške 1 až 3 m nad povrchom a zániku jedincov do hĺbky 2 - 3 cm pod povrchom pôdy. Ak v rastlinných spoločenstvách podporuje vypaľovanie rozširovanie burinných druhov, aj v prípade hmyzu dochádza k podpore odolných, ľahko a vo veľkých množstvách sa rozmnožujúcich druhov, ktoré zväčša škodia. Z uvedených dôvodov je zrejmé, že pôvodný zámer vypaľovania trávy má práve opačný efekt.


Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 23.03.2012