Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Ak máte podozrivý alkohol, môžete ho dať otestovať

Ak máte podozrivý alkohol, môžete ho dať otestovať

Čadca 19.09.2012 - Prezídium Policajného zboru v súvislosti so zdraviu škodlivým alkoholom na území Slovenska prijalo ďalšie opatrenia v záujme ochrany života a zdravia občanov. Polícia je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť pracovníkom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR a ďalším kompetentným orgánom pri kontrole dodržiavania dočasného zákazu uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky, ktoré je platné od 17. hodiny dňa 18. septembra 2012.

V platnosti sú pokyny prezidenta PZ pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru upravujúce kontrolu prepravy a distribúcie kontaminovaného alkoholu z Českej republiky na územie Slovenska pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, pri zabezpečovaní verejného poriadku a súčinnosť s inými vecne a miestne príslušnými orgánmi štátnej správy.

Každý občan sa môže informovať a v prípade záujmu môže požiadať o rozbor podozrivého alkoholu , ktorý za poplatok vykoná Štátny veterinárny a potravinový ústav na regionálnych pracoviskách v mestách Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave, uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.


Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 19.09.2012