Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Video: 17. Etnofilm Čadca 2012 s najnovším dokumentom Pavla Barabáša Pygmejovia - Deti džungle

Video: 17. Etnofilm Čadca 2012 s najnovším dokumentom Pavla Barabáša Pygmejovia - Deti džungle

Čadca 08.10.2012 - Priatelia filmu sa už tešia na 17. ročník najstaršieho filmového festivalu na Slovensku Etnofilm Čadca 2012, ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 26. októbra 2012 sa v Čadci. Na 17. ročník MFF Etnofilm Čadca 2012 bolo prihlásených 101 filmov z 12 krajín sveta, pričom výberová komisia vybrala 40 filmov do hlavnej súťaže festivalu. Na festivale predstaví Pavol Barabáš svoj najnovší dokument s názvom Pygmejovia - Deti džungle.

 

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále venované problematike etnológie, ako aj sociálnej a kultúrnej antropológie v širokom slova zmysle. Zámerom festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie, organizovať na pôde festivalu odborné podujatia. Festival sa zameriava na kultúrnu a sociálnu rozmanitosť európskeho kontinentu, avšak organizátori môžu do súťaže prijať aj filmy od autorov z ďalších krajín sveta, zodpovedajúce danej téme.

Zoznam filmov vybraných do súťaže Etnofilm Čadca 2012

 1. Pod tíhou hroznů, čas se sklání - Michal Pavlásek, Česká republika
  The Time Beneath the Burden of Grapes - Michal Pavlásek, Czech Republic
   
 2. Moje války, Věra Fialová *1918 - Jiřina Kosíková, Česká republika
  My Wars, Vĕra Fialová *1918 - Jiřina Kosíková, Czech Republic
   
 3. Štetcem a píšťalou - Zdenĕk Zvonek, Česká republika
  With Brush and Whistle - Zdenĕk Zvonek, Czech Republic
   
 4. Maestra Ayahuasca - Viliam Poltikovič, Česká republika
  Maestra Ayahuasca - Viliam Poltikovič, Czech Republic
   
 5. Pôstne spevy v Rogotíne - Lilijana Mandić, Chorvátsko
  Singing the Lent in Rogotin - Lilijana Mandić, Croatia
   
 6. Etnoforenzia: Výroba vína - Ivo Kuzmanić, Chorvátsko
  Ethnoforensics: Working the Wine - Ivo Kuzmanić, Croatia
   
 7. Menšina v menšine - Ján Bencsik, Maďarsko
  Minority among Minority - Ján Bencsik, Hungary
   
 8. Chlieb náš každodenný - Ján Bencsik, Maďarsko
  Our Daily Bread - Ján Bencsik, Hungary
   
 9. Ikony a potkany - Robert Hammerstiel - Zuzana Antalová, Maďarsko
  Icons and Rats - Robert Hammerstiel - Zuzana Antalová, Hungary
   
 10. Most Boží, alebo spomienka na Samuela Tešedíka - Zuzana Antalová, Maďarsko
  The God's Bridge or Memory of Samuel Tessedik - Zuzana Antalová, Hungary
   
 11. Mulgheta - Slepá sebadôvera - Lena Neef, Nemecko
  Mulgheta - Blind Self-Confidence - Lena Neef, Germany
   
 12. Svadba - Blízke stretnutie rómskeho druhu - Ilja Ruppeldt, Nový Zéland
  Wedding - Close Encounters of the Roma Kind - Ilja Ruppeldt, New Zealand
   
 13. Archimandrita - Jerzy Kalina, Poľsko
  Archimandrite - Jerzy Kalina, Poland
   
 14. Mazateckí šamani - Malgorzata Szyszka, Poľsko
  The Mazatec Shamans - Malgorzata Szyszka, Poland
   
 15. Família - Život v ohrade- Jaroslav Rihák, Slovensko
  Family - Life inside the Fence - Jaroslav Rihák, Slovakia
   
 16. Chytený v sieti - Matej Ligač, Slovensko
  Trapped in the Net - Matej Ligač, Slovakia
   
 17. Jízda králů vo Vlčnove - Anton Fillo, Slovensko
  Journey of Kings - Anton Fillo, Slovakia
   
 18. Kláštorisko - Marek Poláček, Slovensko
  Monastery Mountain - Marek Poláček, Slovakia
   
 19. Muzičky spod Ľadonhory - Juraj Kilián, Slovensko
  Music Under the Ľadonhora Mountain - Juraj Kilián, Slovakia
   
 20. Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku - Vyhnala ich voda - Marek Šulík, Slovensko
  Unusual Stories on a Slovak Housing Estate - Cast Out by the Water - Marek Šulík, Slovakia
   
 21. Pygmejovia - Deti džungle - Pavol Barabáš, Slovensko
  Pygmies - Children of the Jungle - Pavol Barabáš, Slovakia
   
 22. Ruky majstra - Ján Nemec z Palúdzky - Martina Krušinská, Slovensko
  Hands of a Craftman - Ján Nemec from Paludzka - Martina Krušinská, Slovakia
   
 23. Sizyfos - Marek Janičík, Slovensko
  Sisyphus - Marek Janičík, Slovakia
   
 24. Slameníkove zeme - Peter Kováč, Slovensko
  The Lands of Strawman - Peter Kováč, Slovakia
   
 25. Sluníčko - Ľubica Krajňáková, Slovensko
  The Sun - Ľubica Krajňáková, Slovakia
   
 26. Tumenge - Milan Durňak, Slovensko
  Tumenge - Milan Durňak, Slovakia
   
 27. Zvonce spod Rozsutca - Stanislav Otruba zo Zázrivej - Bielej - Martina Krušinská, Slovensko
  The Bells From Under the Rozsutec Mountain - Stanislav Otruba from Zázrivá - Biela - Martina Krušinská, Slovakia
   
 28. Zvonky šťastia - Marek Šulík, Slovensko
  The Bells of Happiness - Marek Šulík, Slovakia
   
 29. Živá história - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke - Pavol Stolárik, Slovensko
  The Living History - Kysuce Village Museum - Pavol Stolárik, Slovakia
   
 30. Tá, čo vyrába dáždniky - Miha Poredoš, Slovinsko
  The Umbrella-Maker - Miha Poredoš, Slovenia
   
 31. Moje detstvo - Sašo Niskač/Barbara Turk Niskač, Slovinsko
  My Childhood - Sašo Niskač/Barbara Turk Niskač, Slovenia
   
 32. Abecedár pobratimstva - Srbi a Slováci - Tak je tomu v Pazove - kolektív autorov, Srbsko
  The Alphabet of Brotherhood - Serbs and Slovaks - How it is in Pazova, Serbia
   
 33. Petrovská zabíjačka u Rybovičov - Ján Čáni, Srbsko
  Killing the Pig at the Rybič Family in Petrovec - Ján Čáni, Serbia
   
 34. Skúšky, trápenia a udržateľný rast kohúta - Vladimir Perović, Srbsko
  Trials , Tribulations and Sustainable Growth of a Cock - Vladimir Perović, Serbia
   
 35. Finaldon Fornela - Alejandro Lopez, Španielsko
  Finaldon Fornela - Alejandro Lopez, Spain
   
 36. Človek - stroj - Roser Corella, Alfonso Moral, Španielsko
  Machine Man - Roser Corella, Alfonso Moral, Spain
   
 37. Šamanov sen - Inmaculada de la Calle, Španielsko
  Shaman's Dream - Inmaculada de la Calle, Spain
   
 38. Chokora - Prežívanie na ulici - Lea Furrer, Švajčiarsko
  Chokora - Surviving on the Street - Lea Furrer, Switzerland
   
 39. Malá zem - Michele Trentini, Taliansko
  Small Land - Michele Trentini, Italy
   
 40. Hlasy z Vysočiny - Renato Morelli, Taliansko
  Voices from the Heights - Renato Morelli, Italy

Vytvorené: 08.10.2012