Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Dnes je Svetový deň vody

Dnes je Svetový deň vody

Čadca 21.03.2013 - Rok 2013 vyhlásila Organizácia spojených národov za "Medzinárodný rok vodnej spolupráce". Spolupráca v oblasti vody je aj ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody, ktorého cieľom je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete, aktuálne aj dlhodobé problémy súvisiace s vodou a potrebu spolupráce pri jej ochrane. 

Voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Je potrebná pre všetky životné deje. Je potrebná nie len pre živý organizmus a jeho pochody, ale tiež pre poľnohospodárstvo, priemysle, dopravu a tiež slúži na rekreačné účely.

Pri príležitosti tohto Svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci dňa 21.3.2013 poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na idividuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka a je zabezpečené bezplatné vyšetrenie kvality vody v ukazovateľoch DUSITANY a DUSIČNANY.

Odborných pracovníkov RÚVZ so sídlom v Čadci môžete kontaktovať v uvedenej problematike osobne na 3.poschodí - Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia alebo telefonicky na tel.č.: 041/4302650-51 v čase od 7,30 hod. do 11,00 hod. Pre vyšetrenie kvality pitnej vody treba v tomto čase priniesť najmenej 0,5l vody v čistej, dobre vypláchnutej nádobe.

Oddelenie podpory zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
 


Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 22.03.2013