Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

50. výročie Základnej školy Milana Mravca v obci Raková

50. výročie Základnej školy Milana Mravca v obci Raková

Raková 06.05.2013 - Pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej školy Milana Mravca v Rakovej dňa 25.04.2013 usporiadala ZŠ v spolupráci s Obecným úradom Raková slávnostné stretnutie ľudí, ktorí boli a sú prepojení so školou putami spoločného snaženia sa, spoločnej práce. Pri tejto príležitosti sa stretli bývalí i súčasní zamestnanci školy, pozvaní hostia a samozrejme i žiaci. Všetkých prítomných na slávnosti privítali riaditeľ Jozef Haviar a starosta obce Anton Heglas.

50. výročie Základnej školy Milana Mravca v obci Raková

Riaditeľ ZŠ vo svojom príhovore oboznámil prítomných s históriou ZŠ, ale predovšetkým poďakoval všetkým, ktorí sa spolupodieľali a spolupodieľajú na tom, čo v súčasnosti škola má. Vyzdvihol nielen prácu učiteľov, ale aj žiakov.
Ku gratulácii sa pridal i starosta obce A. Heglas, prednosta OÚ Čadca Milan Rebroš, riaditeľka Štátnej školskej inšpekcie Beáta Ftorková a Pavel Plečka riaditeľ partnerskej školy zo Starej Vsi nad Ondřejnicí.

Riaditeľ Jozef Haviar pri tejto príležitosti odovzdal plaketu J. A. Komenského Ivanovi Roštárovi, Ľudmile Borotovej a Daniele Kurkovej. Žiaci základnej školy pozdravili svojich hostí pestrým programom, v ktorom nechýbali ľudové piesne, moderné tance, hra na gitare, básničky od tých najmenších prváčikov, ale i spomienky, ktoré si mohli hostia pripomenúť premietanými fotografiami. Škola pri tejto príležitosti vydala bulletin o histórii a rozvoji ZŠ Milana Mravca v Rakovej. Úspešný deň bol uzatvorený recepciou, kde si všetci zaspomínali na staré časy a príjemne sa zabavili.

50. výročie Základnej školy Milana Mravca v obci Raková

Chceme vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa významnou mierou podieľali na tejto slávnosti, ale aj tým, ktorí sa podieľajú na realizácii a podpore aktivít školy. Chceme tiež vyjadriť i presvedčenie, že sa budeme snažiť aj naďalej prinášať našim žiakom čo najviac kvalitných informácií, moderných technológií, ale predovšetkým sa snažiť o to, aby práca žiakov, učiteľov, zamestnancov, rodičovského združenia a rady školy prinášala nám všetkým radosť a spokojnosť.

text a foto: Kolektív ZŠ Milana Mravca, Raková


Vytvorené: 06.05.2013