Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 - Krajská súťažná postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 - Krajská súťažná postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krajská súťažná postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá sa konala dňa 16. mája 2014 v Dome kultúry R. Jašíka v Turzovke.

Človek má rád všetko pekné okolo seba. Ak má možnosť krásu svojho okolia, prírody, vzťahy k blízkym vyjadriť farbou, čiarou pre svoje potešenie i potešenie iných, dostáva sa v poznaní sveta a pohľadu naň o stupienok vyššie. Každá výstava je svojím spôsobom vyúčtovanie, obzretie sa dozadu. Je hodnotením výsledkov výtvarníkov, lektorov i metodikov kultúrnych zariadení Žilinského samosprávneho kraja, ktorí boli dňa 16. mája 2014 srdečne privítaní na slávnostnej vernisáži v Dome kultúry R. Jašíka v Turzovke, kde sa uskutočnilo otvorenie krajskej postupovej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

Vyhlasovateľom súťaže je Žilinský samosprávny kraj. Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši, Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine a Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Hlavný organizátor – Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, predložilo dňa 29. 4. 2014 výberovej porote, 165 výtvarných diel od 76 autorov z celého Žilinského kraja, a to: Horné Považie, Turiec, Liptov, Orava a od domácich autorov z Kysúc. Predsedom hodnotiacej odbornej poroty bol akad. maliar Stanislav Lajda zo Žiliny a členmi: akad. maliar Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta a akad. sochár Peter Bukovský z Martina-Bystričky.

Po zatriedení do kategórií, výberová porota ocenila výtvarné diela, ich autorov a vybrala kolekciu 138 obrazov od 74 autorov. Aktuálny katalóg z krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby - VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 bol predložený všetkým autorom i zúčastneným návštevníkom.

Ocenenia z krajskej súťažnej, postupovej výstavy – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014


Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov:

 1. cena: Michaela Krkošková, Čadca - LEVITUJÚCE MESTO, grafika-komb. technika., 2013 
 2. cena: Kristína Gašpieriková, Žilina – ZAFARBENÁ, akryl
 3. cena: Katarína Harceková, Kysucké Nové Mesto – PRED TÝM NEUTEČIEŠ,akryl 2014

Čestné uznanie:

 • Anna Radvanová, Hvozdnica – PÍSOMNÁ KOMPOZÍCIA I., komb. technika -TOSKÁNSKA KRAJINA, tuš
 • Gabriela Gažová, Žilina – MYŠLIENKY I., grafika -MYŠLIENKY II., grafika
 • Alžbeta Božeková, Dunajov – ABRA ČABRA, kresba

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov:

 1. cena: Ľudmila Hudecová, Skalité – PUTOVANIE ZA SVETLOM, olej, 2014 -STRÁŽCOVIA SVETLA, olej, 2014 -NÁVRAT DO SVETLA, olej, 2014
 2. cena: Daniel Marček, Dolný Kubín – PANICKÁ SPLAŠENOSŤ,komb.tech.,2013 -PODIVNÝ TANEC, komb. tech., 2013
 3. cena: Štefan Valica, Strečno – ÚNOS EURÓPY, olej

Čestné uznanie:

 • Linda Orieščiková, Horný Vadičov – POKOJ, keramika-sklo, - KAŽDÝ INÝM SMEROM, keramika, 2013
 • Anna Letková, Martin – SVETLO, komb. tech, 2013
 • Ľubomír Hajdučík, Hybe – DIEŤA I., II., akryl, SESTRY II., grafika

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov:

 1. cena: Irena Bohunická, Žilina – PRED SIEDMYM VRCHOM, komb. tech. -PO LETE, komb. tech.
 2. cena: Stanislav Luhový, Kysucké Nové Mesto, - ZLATÉ ŠESŤDESIATE I., II.,olej, 2014
 3. cena: Matej Antol, Bobrovec – PETROVO VIDENIE, olej -SPOMIENKA NA BUDÚCNOSŤ, olej

Čestné uznanie:

 • Štefan Čečotka, Čadca – ZIMA II., III., akryl, 2014, PETRÁNKY, akryl, 2014
 • Viera Hermanová, Martin – JESEŇ, akvarel
 • Štefan Packa, Liptovský Mikuláš - V ZÁTIŠÍ – Pocta E.Š. Martinčekovej, koláž -ZMŔTVYCHVSTANIE KRAJINY, koláž

Kategória D: autori nad 15 rokov /výtvarne neškolení/ špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie a pod.

 1. cena: Elena Varšaviková, Čadca – MOTÝLIA JESEŇ, akryl, 2014 -JAR, akryl, 2014
 2. cena: Juraj Blaho, Rajec – SYBILA S KNIHOU, olej -PILOT MIŠKO, olej
 3. cena: Miroslav Janovec, Liptovský Mikuláš – SLOBODNÁ MATKA, olej -ZLATÉ TEĽA, olej

Čestné uznanie:

 • Emília Brezinová, Klokočov – TAJOMNÝ ÚSVIT, akryl, 2013 -ČAROVNÉ ZÁTIŠIE,akryl, 2014
 • Zuzana Dolinay, Turie – LESNÝ DOMČEK, olej -ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV, olej
 • Rastislav Frič, Ružomberok – NIEKDE II., olej -KRIPTIDIGLUS, olej

Organizátori krajskej súťažnej výstavy srdečne pozývajú návštevníkov Domu kultúry R. Jašíka v Turzovke na výstavu, ktorá potrvá do 4. júna 2014.

 

Emília Jašurková ( KKS v Čadci), foto: zask.sk

Vytvorené: 01.06.2014