Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Opravený železničný podchod v Čadci už vytápa

Opravený železničný podchod v Čadci už vytápa

Čadca 16.09.2014 - Malý obchvat stavajú v Čadci v lokalite ohraničenej železničnou traťou, súčasnou cestou I/11 a Pribinovou ulicou. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia mosta, ktorý prevádza cestu I/11 cez koryto rieky Kysuca a železničnú trať a tiež dvoch križovatiek - jednej okružnej a jednej úrovňovej stykovej. Ďalej sa počítalo aj s opravou a rozšírením podchodu pre peších, z ktorého bude možné vyjsť na perónový chodník železničnej zastávky.

Predchádzajúca verzia železničného podchodu
foto: takto vyzeral zatopený podchod v Čadci pred rekonštrukciou

V projekte sa rátalo aj s novým osvetlením podchodu, zdvíhacími plošinami pre telesne postihnutých, či vývodmi pre napojenie prenosných kalových čerpadiel. Celá stavba po uvedení do prevádzky má podstatne zlepšiť bezpečnosť premávky i životné prostredie v centrálnej časti mesta, v ktorej sa uvažuje o vytvorení skľudnenej alebo pešej zóny, no realita obyvateľov Čadce je zatiaľ iná.

úvodné foto: J. Laš


Vytvorené: 16.09.2014