Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Heligónka spieva 2014 privítala 40 heligonkárov

Heligónka spieva 2014 privítala 40 heligonkárov

Nová Bystrica 8.10.2014 - V Novej Bystrici sa v nedeľu 28.09.2014 spievalo s heligónkou.Na podujatí sa prezentovali heligonkári z rôznych kútov SR a ČR. Sála plná priaznivcov heligónky tlieskala s veľkým potešením a bolo vidieť spokojnosť a nadšenie. Ogranizátorom tohto podujatia bol kultúrny referent obce Nová Bystrica pán Vladimír Tomčala, ktorý ďakuje Obecnému úradu za podporu pri organizácii takéhoto podujatia a taktiež ďakuje touto cestou všetkým sponzorom.

Pozrite si ďalšie Videá z podujatia Heligónka spieva 2014

foto: V. Tomčala


Vytvorené: 08.10.2014