Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kia rozdelí v grantovom programe Región športuje 80 000 eur

Kia rozdelí v grantovom programe Región športuje 80 000 eur

Teplička nad Váhom 10. marca (TASR) - Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporí sumou 80.000 eur Zamestnanecký grantový program Región športuje. Ten je zameraný na rozvoj športových aktivít v žilinskom regióne. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3000 eur. TASR o tom informoval hovorca Kia Motors Slovakia Jozef Bačé.

O grant môžu podľa neho do 1. apríla 2015 žiadať mimovládne organizácie a športové kluby so sídlom v Žilinskom kraji, ktoré v ňom musia aj vykonávať aktivity. "O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Podporované bude usporiadanie medzinárodných a národných súťaží, usporiadanie domácich, lokálnych športových podujatí, zabezpečenie tréningov a sústredení športovcov a materiálne zabezpečenie na podporu športových aktivít," doplnil hovorca Kia Motors Slovakia.

"Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí osobné konto. Nové konto treba vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk. V elektronickom formulári musí uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo ho odporúča," dodal Bačé.

Upozornil, že žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu, z hodnotenia vylúčia."Nezávislá komisia bude pri hodnotení projektov prihliadať na to, či organizácia dokáže a má kapacitu alebo skúsenosti zorganizovať podujatie. Či je projekt obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý. A či je rozpočet naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom," uzatvoril Bačé.


Vytvorené: 10.03.2015