Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Žilinský samosprávny kraj rozdelil dotácie vo výške 163 000 eur

Žilinský samosprávny kraj rozdelil dotácie vo výške 163 000 eur

Žilina 09.03.2016 - Žilinský samosprávny kraj prispeje i v tomto roku na významné činnosti a podujatia vo svojich regiónoch. Finančnou dotáciou z vlastných príjmov podporil projekty zamerané na aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, kultúrnej činnosti, športu, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít. „Úspešných bolo až 279 žiadateľov a spoločne získali sumu 163 050 eur,“ informoval žilinský župan Juraj Blanár. Financie z vlastných príjmov Žilinskej župy schvaľuje predseda samosprávneho kraja už od roku 2004 v rámci Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 na základe odporúčania komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. „Žiadatelia musia mať sídlo alebo  trvalý  pobyt  na území  ŽSK a  súčasne  na  tomto  území  rozvíjať svoju činnosť,“ spresnil župan Juraj Blanár. Doplnil, že pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 195-tisíc eur, čo je výrazný viac ako dvojnásobný nárast v porovnaní s vlaňajším rokom, kedy bolo vo v rámci VZN 4/2014 alokovaných 70-tisíc eur. 

Medzi úspešnými uchádzačmi z Kysúc je aj občianske združenie Kysuckej nemocnice, ktorému sme poskytli maximálnu výšku dotácie 1 300 eur na zakúpenie špeciálneho zdviháka pre imobilých pacientov. Rovnako získal 1 300 eur aj Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou a 1 000 eurami sme podporili tiež Cykloklub Rudina, ktorý organizuje Majstrovstvá Slovenska v cyklotriale UCI 2016,“ priblížil predseda ŽSK.

„Teší ma, že sa nám každoročne darí pomáhať pri realizácii rôznorodých projektov vo všetkých piatich regiónoch nášho kraja a mnohé obce, spevácke a tanečné skupiny, občianske združenia či vydavatelia nás vnímajú ako partnerov. Aj vďaka tomuto grantovému programu tak môžeme rozvíjať v našom kraji kultúru a šport, podporiť mnoho podujatí a veľakrát i dopomôcť k zachovaní nášho dedičstva pre ďalšie generácie,“ uzavrel predseda ŽSK. Ak žiadateľ nestihol podať žiadosť o dotáciu v riadnom termíne do 31. 12. 2015, vo výnimočných prípadoch je možné požiadať ju ešte v druhom – mimoriadnom - termíne, ktorý sa uzatvára koncom mája. Pre úspešných žiadateľov zostalo v balíku druhého kola 31 950 eur. 


Vytvorené: 09.03.2016