Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Interaktívna výstava Žijem na strome a je mi dobre je sprístupnená v skanzene vo Vychylovke

Interaktívna výstava Žijem na strome a je mi dobre je sprístupnená v skanzene vo Vychylovke

Nová Bystrica 08.06.2016 - Interaktívna výstava Žijem na strome potrvá od 1.júna do 31. augusta 2016 a  je inštalovaná v Raganovom mlyne v skanzene Nová Bystrica. Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici reprízu interaktívnej výstavy Žijem na strome a je mi dobre, ktorá poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí.

Pre dnešného človeka sú stromy niečo bežné, možno pekné a určite dôležité, ale málokto vie skutočne popísať a porozumieť dôležitosti stromov pre existenciu mnohých rastlinných, živočíšnych druhov, húb a napokon aj človeka, ako aj ich nenahraditeľnosť v globálnom ekosystéme Zeme. 

S využitím potenciálu prírodovedného zbierkového fondu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a pripravených interaktívnych prvkov návštevníka vtiahne do rušného života, ktorým strom oplýva a zapojí ho do jednotlivých poznávacích  objaviteľských  a tvorivých aktivít.

Rozmanitosť života na stromoch je prezentovaná na príklade piatich druhoch stromov: dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže poznávať jednotlivých zástupcov vtákov cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety.

Prostredníctvom interaktívne spracovaného panelu jedle návštevník poodhalí tajomstvá obyvateľov koruny a kmeňa tohto druhu stromu. Aj ďalšie pripravené interaktívne prvky - magnetická tabuľa potravnej a priestorovej niky, model koreňa stromu, drevené kocky s lišajníkmi, vkladačky, hmatačky  a strom prianí pre prírodu umožnia návštevníkovi zmysluplne a tvorivo stráviť čas na výstave, obohatiť si svoje vedomosti a zamyslieť nad skutočným významov stromov pre samotnú existenciu života na našej planéte, informovala Elena Martincová zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.


Vytvorené: 09.06.2016