Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Pracovné stretnutie dobrovoľných hasičov Dolných Kysúc

Dňa 3.12.2017 sa stretli funkcionári 17-nástich DHZ okresu Kysucké Nové Mesto, aby na inštruktážnom metodickom zamestnaní (IMZ) prejednali a prijali opatrenia na plnenie úloh vytýčených na Plenárnom zasadaní ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto, ako i úloh prípravy na zimné obdobie. Jednanie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome obce Rudinská. V úvode jednania  inštruktorka okrskov Anna Ševčíková  privítala hostí a všetkých účastníkov. Spoločného rokovania sa zúčastnili starostky a starostovia obcí  Rudina Anna Mičianová, Povina Margita Šplháková, Snežnica Milan Hlavatý, Ochodnice Radoslav Ďuroška, Lopušné Pažite Peter Harcek a  domáci starosta obce Rudinská Ing. Jozef Švirík.   
Po schválení programu sa k účastníkom IMZ prihovoril starosta obce Rudinská, ktorý vyzdvihol podiel dobrovoľných hasičov na rozvoji spoločnosti. V obciach  bez nich  by nebol plnohodnotný.
V pracovnej časti programu okresný veliteľ DPO SR Peter Harceh oboznámil  prítomných  o priebehu a výsledkoch Snemu DPO SR, ktorý sa konal v 11. mesiaci 2017 v Trenčíne. IMZ sa tiež zaoberalo priebehom a výsledkami súťaži v hasičskom športe, ktoré počas roka 2017 organizovali jednotlivé DHZ a ÚzV DPO SR.
Samostatne bola vyhodnotená okresná súťaž DHZ Dolných Kysúc za rok 2017 v ktorej na 1. mieste sa umiestnil DHZ Ochodnica ( 168 bodov), na 2. mieste DHZ Dolný Vadičov( 157 bodov), na 3. mieste DHZ Rudinka ( 142 bodov), na 4. mieste DHZ  Nesluša ( 116 bodov), na 5. mieste DHZ Horný Vadičov (108 bodov).
Osobitne boli prerokované a stanovené konkrétne úlohy pre zazimovanie hasičskej techniky a starostlivosť o vodné zdroje, tak aby boli aj v tomto období pripravené na zásah. DHZ boli podrobne informované o celoplošnom rozmiestnení v SR síl a prostriedkov pre rok 2018. IMZ sa tiež zaoberalo prípravou a uskutočnením výročných členský schôdzi DHZ     
Diskusia na IMZ bola bohatá a vecná. V roku 2018 a rokoch nasledujúcich DHZ musia dôsledne venovať mládeži. Nesmie sa zabúdať ani na zaznamenávanie a uchovanie historických dôležitých dokumentov a  udalostí v kronikách  a publikáciách vydávaných pri jubileách DHZ. Komisia histórie pri ÚzV DPO SR Kysucké Nové Mesto v roku 2018 organizuje  v tejto oblasti súťaž kroník.
Jaroslav Belko, predseda DHZ Kysucké Nové Mesto, vo svojom vystúpení poďakoval za organizačný výbor za pomoc pri organizačnej príprave a veľmi dobrom priebehu súťaže Slovenskej ligy majstrovstiev Slovenska mládeže, ktorá sa uskutočnila na štadióne v Kysuckom Novom Meste za účasti 90 pretekárov z celého Slovenska. Osobitne ocenil a predsedu ÚzV DPO okresu Ing. Jána Martišku a okresného veliteľa Ing. Petra Harceka, ktorým odovzdal pamätné diplomy.
V závere okresná inštruktorka poďakovala starostovi obce Ing. Jozefovi Švirikovi a DHZ Rudinská za vytvorenie ideálnych podmienok pre rokovanie a za poskytnuté pohostenie.  Popriala všetkým do nového roku 2018 veľa zdravia, úspechov a spokojností v rodinách. 
Predseda komisie histórie ÚzV DPO SR V KNM
Ľudoví Hoch

Vytvorené: 12.12.2017