Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

POLÍCIA UPOZORŇUJE NA ČIASTOČNÚ UZÁVIERKU CESTY I/11 V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ KRÁSNO NAD KYSUCOU

Krásno nad Kysucou 18.05.2018 - Druh uzávierky: čiastočná uzávierka cesty I/11 v úseku mostného objektu v km 422,200 v k. ú. Krásno nad Kysucou v 1. etape bude k dispozícii 1 jazdný pruh o šírke 3,50m v 2. etape budú vytvorené 2 jazdné pruhy šírky 2x3,0m.

Dĺžka uzávierky : cca 150m

  
Dôvod uzávierky : výmena mostných záverov typu GHH za mechanické
 
Termín uzávierky : 19. mája - 27.mája 2018 - 1. etapa
                                 28. mája - 14. júna 2018 - 2. etapa 
 
Popis obchádzky : Cestná premávka bude počas 1. etapy bude vedená striedavo po voľnej časti mosta (šírka 3,50m) riadená cestnou svetelnou signalizáciou. V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite ustrojenými a poučenými osobami. 2. etapa bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch (šírky 2 x 3,0m).
 
Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Vytvorené: 18.05.2018 | Čitateľov: 143