Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Lavice stredných škôl opúšťa viac ako 6000 absolventov

Lavice stredných škôl opúšťa viac ako 6000 absolventov

27.6.2018, Žilina - Študenti už odpočítavajú posledné hodiny končiaceho školského roka. Školské lavice opúšťa viac ako 6000 absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji. V budúcom školskom roku 2018/2019 na ich miesta nastúpi vyše 5000 nováčikov.

Koniec školského roka so sebou prináša radosť z nadchádzajúcich letných prázdnin a pre mnohých aj očakávania ako sa im bude dariť po strednej škole. V týchto dňoch končí svoje štúdium na strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 32 konzervatoristov, 122 gymnazistov a 4857 absolventov stredných odborných škôl - z toho 61 absolventov v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1121 absolventov učebných odborov. V novom školskom roku 2018/2019 by malo nastúpiť do 1. ročníka 4 750 žiakov a 494 žiakov sa bude pripravovať v duálnom vzdelávaní.
 
Každoročne pretrváva záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziu, obchodnej či hotelovej akadémii a lákadlom je aj manažment regionálneho cestovného ruchu. Z  učebných odborov je neustály záujem o kaderníka, kuchára, čašníka, autoopravára - mechanika aj elektrikára, aj technicko-administratívneho pracovníka.
 
V súlade so stratégiou Žilinský kraj 22+ bude župa v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pripravovať v spolupráci s univerzitami a externým prostredím nové študijné odbory a vzdelávacie programy, ktoré budú odrážať budúce potreby trhu práce. Zároveň chce zavádzať inovatívne metódy výučby a nové predmety prostredníctvom odborníkov z praxe. ,,Každoročne mapujeme potreby trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi a možnosťami stredných škôl. Snažíme sa zakomponovať do ponuky pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl nové odbory. Od septembra 2018 napríklad vstupujeme so SOŠ dopravnou v Martine-Priekope do experimentálneho overovania nového odboru pre Železnice Slovenskej republiky," povedala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Eva Rovňanová.
 
Ďalšie nové odbory, ktoré Žilinská župa otvára v novom školskom roku sú chemik, operátor - na SOŠ polytechnickej v Ružomberku, hutník a zlievač - na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne (Kňažia), obchodný pracovník - na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a tiež sa otvára bilingválne štúdium (slovensko - ruské) na Gymnáziu v Rajci.
 
Stále populárnejšie je i vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v priestoroch zamestnávateľa. Žiaci sú tak od prvého ročníka považovaní za zamestnancov spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít. K najvýznamnejším zamestnávateľom v SDV patrili v školskom roku 2017/2018 Schaeffler Kysuce, Miba Sinter Slovakia s. r. o., OMNIA KLF a. s., Kia Motors Slovakia, s.r.o., ŽOS Vrútky a. s.  a Tatry Mountain Resort a.s.
 
Žilinská župa je zriaďovateľom 59 stredných škôl a 2 školských zariadení.

Vytvorené: 28.06.2018