Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Výluka v úseku Krásno nad Kysucou – Čadca

Výluka v úseku Krásno nad Kysucou – Čadca

Čadca 03.09.2018 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 4. až 7. septembra 2018 realizovať nepretržité výlukové práce v úseku Krásno nad Kysucou - Čadca. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku na 2. traťovej koľaji vykoná súvislá výmena koľajníc a oprava izolácie mosta v km 271,277. 

Tieto práce budú pozostávať z vybratia koľajového poľa, výkopu štrkového lôžka, opravy parapetov a dilatačných škár na nosných doskách, položenia nových odvodňovacích rúr, položenia izolácie na most, položenia koľajového poľa, smerovej a výškovej úpravy geometrickej polohy koľaje a zvarenia koľajníc. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


Vytvorené: 03.09.2018