Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Veda vo vzdelávaní na Gymnáziu v Turzovke

Turzovka 10.10.2019 - Vzdelanie má veľký vplyv na možnosť uplatniť sa na trhu práce. Absolventi, ktorí dosiahli vyšší vzdelanostný stupeň, si častejšie môžu vyberať z atraktívnejších pozícií, so zaujímavými mzdovými podmienkami a perspektívou ďalšieho kariérneho rastu. Odborníka, ktorý rozumie procesom a zákonitostiam živej prírody, navyše schopného aplikovať najmodernejšie metodické prístupy, môžu zamestnať inštitúcie a pracoviská nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci spolupráce s vysokými školami sa 16.09. 2019 žiaci I.A tr. zúčastnili prehliadky technológií budúcnosti pod názvom FUTURIKON 2019 na Žilinskej univerzite, kde ich čakali stánky plné technológii a zábavy, v aulách prednášky na zaujímavé témy a učebniach zaujímavé workshopy, kde si mohli odskúšať interaktívne exponáty. 

Podujatie FUTURIKON je súčasťou Extrapolácii - celoslovenského podujatia na podporu rozvoja informačných technológií vo výskume, vzdelávaní a podnikaní. Naši tretiaci sa zase zapojili do projektu Genetika na kolesách, realizovaného katedrou genetiky Univerzity Komenského v Bratislave, a na základe svojpomocne natočených videopozvánok opäť uspeli v konkurencii stredných škôl z celého Slovenska.

23.09.2019 nás navštívilo mobilné laboratórium z katedry genetiky UK v Bratislave a formou experimentov i prednášky, Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. informovala žiakov o najnovších poznatkoch v genetike. Prezentované témy pokryli široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti: napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika a pod. 
Našim cieľom je podnietiť študentov na štúdium aj technických a prírodovedných predmetov na vysokých školách alebo pre prácu v týchto sektoroch v budúcnosti. Žiaci vnímali workshopy a aktivity veľmi pozitívne, uviedla Mgr. Eva Mlakytová


Vytvorené: 10.10.2019