Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Vykonanie zvýšených kontrol zameraných na dodržiavanie ďalších opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu počas vianočných sviatkov

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prijala opatrenia po svojej línii aj polícia.

Prezident Policajného zboru vydal príkaz,  na základe ktorého budú policajti vykonávať kontroly dodržiavania opatrení od 05.00 h dňa 19. 12. 2020.
 

Kontroly počas zákazu vychádzania
Poriadkoví a železniční policajti budú vykonávať okrem služby v služobných vozidlách aj pešiu hliadkovú činnosť. Budú kontrolovať aj okolie na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb ako sú železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne.
Dopravní policajti budú vykonávať náhodné kontroly na hlavných cestných ťahoch zamerané na dodržiavanie zákazu vychádzania (diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy).
Policajti budú aj naďalej kontrolovať dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok a podobne. Tiež dodržiavanie opatrení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo dňa 16. 12. 2020 k zákazu vychádzania v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky. 
Policajti budú úzko spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a poskytovať potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení spadajúcu do ich pôsobnosti,  na ich požiadanie.

Núdzový stav a zákaz vychádzania
Opäťsi treba uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav a od zajtra rána platí zákaz vychádzania. Vláda SR, hlavný hygienik SR a komisia prijali opatrenia proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. V tejto súvislosti by preto malo byť prvoradé držať sa prijatých opatrení a čo najviac sa zdržiavať doma.
Podmienky zákazu vychádzania a výnimky sú už známe, pokiaľ sa životná situácia nenachádza medzi výnimkami, je potrebné zostať doma. 

Sankcie a odporúčania polície
Čo sa týka samotných kontrol, je veľmi dôležité komunikovať s policajtmi a vysvetliť dôvody opustenia svojho obydlia.
Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb bude pretrvávať aj počas platnosti zákazu vychádzania. Policajti pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Je nutné si uvedomiť, že obmedzenie má mať najväčší dopad na takých občanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie, ktorým nezáleží na tom, či vírusom nakazia svojich blízkych. 
Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúčame obyvateľom hodnoverne preukázať účel presunu. Povinnosť to nie je, ale môžete mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu a podobne.
Sankcie zostávajú ako doposiaľ, na mieste v blokovom konaní do výšky 1000 eur, v správnom konaní do 1659 eur. Výber pokút skutočne nie je prioritou polície, podobne ako u iných priestupkov, skôr sa zameriavame na prevenciu a ide nám viac o dodržiavanie zákonov a nariadení, čo samozrejme neznamená, že pokuty neukladáme.
Každý prípad porušenia opatrení bude posudzovaný individuálne, pričom každý policajt vždy prihliadne na všetky okolnosti situácie i samotnú osobu páchateľa. V zmysle zákona o priestupkoch pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní, uviedla Denisa Bárdyová - hovorkyňa Prezídia PZ.


Vytvorené: 21.12.2020