Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Keltská kultúra - Kelti

Kelti, alebo Galovia ako ich nazývali Rimania, určovali takmer 500 rokov chod dejín Európy – porážali Germánov, Rímanov a vytvorili civilizáciu, z ktorej žili ešte naši dedovia. Boli nositeľmi kultúry železa.

Kelti boli prvým historicky známym národom, ktorý osídlil v dobe laténskej (mladšej dobe železnej) Slovensko.
Kolíska Keltov je pri prameňoch Dunaja odkiaľ začínajú v 5. storočí pred n.l. expandovať. Expandovali na sever, juh i východ.

 • dobili Španielsko, dostali sa na brehy Stredozemného mora, ďalej k Lamanšskému prielivu, k Atlantickému oceánu ako i do Anglicka a Írska kde potomkovia Keltov žijú podnes.
 • 400 rokov pred n.l. vyplienili Itáliu / v r. 387 dobyli Rím / keď sa im podarilo prekročiť Alpy a ďalej expandovali na Balkán
 • cez strednú Európu sa Kelti dostali do Trácie, Macedónie a Grécka kde vyplienili i delfskú veštiareň, prekročili Bospor a vyplienili Malú Áziu
 • 3.stor. pred n.l. - Rimania zastavili prenikanie Keltov na Apeninský polostrov a začali ich tlačiť na sever a keltská expanzia sa presúva do Podunajska
 • 2.stor.pre n.l. - ťažisko keltského osídľovania sa presúva na západ od Váhu -na výbežkoch Karpát vznikajú keltské hradiská
 • 120 pred n.l. - do strednej Európy vpadli Germáni a začínajú vytláčať Keltov
 • oblasť stredného Slovenska osídľuje keltský kmeň Kotínov a spojením s pôvodným obyvateľstvom, ktoré bolo nositeľom lužickej kultúry vytvára nový druh kultúry nazývaný púchovská kultúra
 • 120 pred n.l. - do strednej Európy vpadli Germáni a začínajú vytláčať Keltov
 • 191 pre n.l. je keltský kmeň Bójov porazený v severnom Taliansku a usadzuje sa prevažne v strednom Podunajsku, kde začína budovať opevnené sídliská mestského typu (oppídiá)
 • Bójovia osídlili i územie dnešných Čiech a po nich zostal i názov Čiech - Bohémia.
 • 1. stor. pred n.l. - Kelti sa dostávajú do trojitého tlaku Rimanov , Germánov a Dákov
 • 58 - 51. pred n.l. - porážka Keltov Rímskou ríšou pod vedením Gaiusa Julisa Cézara
 • 50 pred n.l. - expanzia Dákov do Dunajskej kotliny a porážka keltských kmeňov Kotínov a Bójov dáckym kráľom Buberistom , čo malo za následok na severozápadnom Slovensku vytvorenie keltsko - dáckeho kultúrneho horizontu, ktorý pretrval až do začiatku 1. storočia po n.l.

Kelti boli zruční remeselníci a špecialisti na vyhľadávanie a ťažbu nerastov. Pri svojich výbojoch do antického sveta preberali nové technológie a tieto zdokonaľovali (hutníctvo, kováčstvo, sklárstvo , zbrojárstvo, zlatníctvo, šperkárstvo). Remeslá doviedli do takej dokonalosti, že sa ďalšie takmer dve tisícročia nemenili.
Ovládali zváranie, kalenie, tepanie, nitovanie, pilovanie, odlievanie, zváranie a používali hrnčiarsky kruh Kelti používali peniaze a razili vlastné mince, čo je znakom rozvinutého obchodu. Popredné miesto v rámci Slovenska patrilo bratislavskému oppidiu s vlastnou mincovňou / razby s názývami BIATEC, NONNOSS a pod. /