Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovanské mohylové hroby na Kysuciach

Jedným z dokladov slovanského osídlenia Kysúcmohylové hroby. Spálené zvyšky mŕtveho uložili na povrch zeme a zasypali mohylou.

1947 - 1948 - Dr. Petrovský – Šichman na ceste medzi Snežnicou a Tepličkou nad Váhom objavil päť slovanských mohýl, ďalšie objavil medzi Riečnicou a Terchovou a v RadoliNededzi to bola veľká mohyla pravdepodobne veľmoža.

1960 - Dr. Petrovský – Šichman realizuje ďalší archeologický výskum a odkrýva v Krásne nad Kysucou na terase pri vyústení Bystrickej doliny dvadsať mohylových útvarov kde v jednej z mohýl bol objavený kamenný idol veľkosti 16 cm jediný v rámci Slovenska a ďalšie mohyly lokalizuje v Oščadnici na terase nad križovatkou cesty z Poľska a kysuckej cesty

Archeologickým výskumom v rámci Kysúc sa venoval aj Vojtech Budínsky – Krička, ktorý v Klubine a Zborove nad Bystricou objavil slovanské mohyly. Dá sa predpokladať, že v blízkosti slovanských pohrebísk sa nachádzali i sídla, ktoré zatiaľ neboli objavené.