Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Ľadonhora - archeologická lokalita - Kysuce

Ľadonhora s výškou 999 m nad morom je dominantou a najvyšším, značne neprístupným vrchom dolných Kysúc a je najvyšším bodom Kysuckej vrchoviny. Patrí do katastra Horného a Dolného Vadičova. V staršej dobe železnej slúžilo temeno vrchu ako refúgium (útočisko). Refúgium nebývalo trvalo obývané. Valy obklopovali akropolu i predhradie a v opevnenom areáli boli nahromadené riečne okruhliaky na boj s nepriateľom. Veľkosť opevnenej plochy a výstavba valov predpokladá pomerne veľké sídliskové zázemie.

Z úpätia Ľadonhory pochádzajú nálezy z osídlenia ľudom lužickej ale i púchovskej kultúry.