Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Malé Ostré - archeologická lokalita - Kysuce

Malé Ostré s výškou 586 m nad morom je strmý vápencový vrch nachádzajúci sa vo vadičovskej doline. Jeho temeno slúžilo ľudu púchovskej kultúry ako hrádok s opevnením. V rokoch 1979 – 1980 bol vykonaný archeologický prieskum , ktorý priniesol informácie o konštrukcii opevňovacieho valu, ktorého čelo vytvárala plenta z nasucho nakladených kameňov , za ktorou bol násyp z kameňa a hliny, spevnený pôvodne drevenou konštrukciou. Na opevnenom temene stáli stavby na terasách vylámaných do skalného podlažia. Dokladmi osídlenia sú keramika, kamenné žarnovy, hroty oštepov a šípov. O rozvoji duchovnej kultúry svedčí nález píšťalky z kostí a parohu.

Hrádok existoval v závere I. storočia pred n.l. a prvých desaťročiach nášho letopočtu a v tejto dobe slúžil ľuďom púchovskej kultúry a tvoril sídliskovú jednotku s osadou v sedle spojujúcom vrch s polohami Zárečie a Podhuboč. Z tohto sídliska sú známe jamy na skladovanie obilia, stavby zahĺbené pod úroveň terénu, obytnú dvoj-priestorovú stavbu s ohniskom v jednej miestnosti a ďalej stavby na umelo nasypaných terasách.

Našli sa stopy remeselnej výrobyspriadanie nití, tkanie textílii, spracovanie koží, pálenie dreveného uhlia, kováčstvo. V 9. storočí hrádok osídlili Slovania, ktorí vybudovali v mieste pôvodného valu palisádu z kolov. Sídlisko bolo osídlené od 4.storočia pred n.l. až do prvých desaťročí n.l. a následne v 9. storočí.