Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osídľovanie - Slovensko v mezolite

MEZOLIT ( stredná doba kamenná ) 35 000 – 7 000 rokov pred n.l.
Mezolit je ekvivalentom paleolitu a neolitu nie je však rovnocenný. Tento názov zaviedol britský archeológ G. V. Childe ( pôvodom z Austrálie ), ktorý za kritérium dejinného vývoja označil spôsoby akými si ľudská spoločnosť zaobstarávala obživu.
V tomto období dochádza k výrazným klimatickým zmenám. Ustupuje posledné wurmské zaľadnenie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre trvalé osídlenie územia Slovenska.

Geologický dnešok sa nazýva holocén (poľadová doba), ide však o jednu z medziľadových dôb, pretože doba ľadová sa s veľkou určitosťou vráti vo vzdialenom čase. Začiatok holocénu v oblasti Slovenska je možné datovať asi pred 10 000 rokmi po roztopení ľadovcov a spadá do konca mezolitu. Holocén je érou mezolitických lovcov ale už aj roľníkov.

Súvisiace kategórie článkov :