Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Demografická charakteristika regiónu Kysuce

Demografická charakteristika regiónu Kysuce

Región Kysuce tvoria dva okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. Demografické údaje z týchto okresov vám priblížime v nasledujúcich tabuľkách za obdobie rokov 2001 až 2006.

Základné charakteristiky pohybu obyvateľstva podľa: pohlavie, územie, typ ukazovateľa a rok
  Počet živonarodených Počet zomretých
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 1 009 954 1 027 981 950 912 922 871 901 873 982 937
Okres Kysucké Nové Mesto 349 366 313 356 325 336 297 310 310 286 335 290

 

Základné charakteristiky pohybu obyvateľstva podľa: pohlavie, územie, typ ukazovateľa a rok
  Prirodzený prírastok (- úbytok) obyvateľstva Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 87 83 126 108 -32 -25 11 54 82 -14 -153 -140
Okres Kysucké Nové Mesto 52 56 3 70 -10 46 47 44 -4 86 6 29

 

Ďalšie charakteristiky pohybu obyvateľstva podľa: územie, typ ukazovateľa a rok
  Počet sobášov
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 521 507 503 457 454 472
Okres Kysucké Nové Mesto 162 159 175 161 153 149

 

Ďalšie charakteristiky pohybu obyvateľstva podľa: územie, typ ukazovateľa a rok
  Počet rozvodov
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 109 135 100 131 134 146
Okres Kysucké Nové Mesto 47 52 39 65 36 57

 

Ďalšie charakteristiky pohybu obyvateľstva podľa: územie, typ ukazovateľa a rok
  Počet potratov
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 244 253 234 255 222 211
Okres Kysucké Nové Mesto 126 125 102 120 125 128

 

Obyvateľstvo podľa národnosti k 31.12. podľa: územie, národnostná štruktúra a rok
  2001 2002 2003 2004 2005 2006

Okres Čadca

slovenská 90 585 90 598 90 673 90 625 90 416 90 214
maďarská 34 32 32 30 30 28
rómska 126 127 127 128 130 132
česká, moravská, sliezska 759 776 780 798 818 846
rusínska 6 6 6 6 6 6
ukrajinská 30 34 34 33 35 38
nemecká 9 9 8 11 16 16
poľská 57 59 59 67 88 112
ruská 10 13 12 12 13 15
iná a neudaná 1 206 1 222 1 227 1 234 1 239 1 244

Okres Kysucké Nové Mesto

slovenská 32 708 32 745 32 736 32 812 32 794 32 813
maďarská 11 11 11 11 11 11
rómska 141 142 142 142 142 143
česká, moravská, sliezska 252 254 255 262 264 274
rusínska 4 4 4 4 4 4
ukrajinská 19 20 20 18 21 23
nemecká 2 2 2 2 4 5
poľská 10 10 10 10 20 16
ruská 2 3 3 3 3 3
iná a neudaná 669 671 675 680 687 687

 

Stredná dĺžka života pri narodení podľa: územie, pohlavie a rok
  Muži Ženy
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Okres Čadca 66,28 66,45 66,98 67,53 67,85 67,84 76,75 76,85 77,07 77,32 77,13 77,26
Okres Kysucké Nové Mesto 68,18 68,56 68,59 69,28 69,38 69,71 77,97 77,89 77,79 77,79 77,85 77,90
Stredná dĺžka života pri narodení sa na regionálnej úrovni počíta za dlhšie časové obdobie ako jeden rok, aby sa odstránil vplyv sezónnosti úmrtí a veľkosti nižších správnych území, prejavujúci sa nižším počtom obyvateľov a nižším počtom úmrtí podľa pohlavia a veku. Preto na úrovni oblastí a krajov (NUTS 2 a NUTS 3) boli použité údaje za obdobie 3 rokov a na úrovni okresov (LAU1) obdobie 5 rokov. To znamená, že ak sa z databázy vyberú údaje za rok 2005, potom na úrovni krajov boli pre výpočet použité údaje za roky 2003-2005 a na úrovni okresov 2001-2005.

zdroj dát : www.statistics.sk


Súvisiace kategórie článkov :

Vytvorené: 16.10.2008 | Čitateľov: 9144