Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Prvé písomné zmienky o kysuckých obciach

Obce vznikali skôr ako sa o nich objavovali prvé písomné zmienky. Najčastejším zdrojom údajov a písomných zmienok o kysuckých obciach sú urbáre, hlavne strečnianskeho, budatínskeho a bytčianskeho panstva, prípadne rôzne darovacie listiny, zmluvy cirkevné záznamy a podobne. Údaje o vzniku obcí sa v niektorých prípadoch dosť líšia, čo je dané východzími prameňmi a niekedy aj ich interpretáciou bádateľmi. V zátvorkách uvádzané prvé zmienky o obciach aj z iných prameňov.

V nasledujúcom prehľade kysuckých obcí sú zaradené i tie, ktoré v minulosti z rôznych dôvodov (hlavne územnosprávnych) patrili ku Kysuciam.

 • 11.XII.1244 - prvá zmienka o Kysuciach
   
 • 1254 - Jesesin / Kysucké Nové Mesto / - prvá osada na zvykovom práve , 1325 - prvé mestečko na žilinskom práve
 • 1325 - Krásno nad Kysucou
 • 1332 - Radoľa - v roku 1973 pričlenená ku Kysuckému Novému Mestu , v roku 1993 sa osamostatnila od Kysuckého Nového Mesta
 • 1359 - Rudina
 • 1367 - Nesluša , / 1549 doosídlenie na valašskom práve /
 • 1367 - Onklehotaja / asi Dubie / , názov Dubie / 1438 /
 • 1417 - Stará Bystrica
 • 1419 - Dolný Vadičov / 1359 /
 • 1426 - Snežnica
 • 1430 - Budatínska Lehota / 1438 / - v roku 1973 pričlenená ku Kysuckému Novému Mestu
 • 1438 - Budatín
 • 1438 - Nesluša
 • 1438 - Kysucký Lieskovec
 • 1438 - Poviná
 • 1438 - Oškerďa - v roku 1973 pričlenená ku Kysuckému Novému Mestu
 • 1438 - Chlmec
 • 1438 - Vranie
 • 1438 - Brodno
 • 1438 - Dubie - v 19. storočí sa stáva súčasťou Kysuckého Nového Mesta
 • 1504 - Horný Vadičov
 • 1506 - Rudinka
 • 1535 - Klubina - prvá osada na valašskom práve / 1662 - doosídlenie na kopaničiarskom práve /
 • 1565 - Čadca - prvá osada na valašskom práve na horných Kysuciach
 • 1578 - Lopušné / 1572 /
 • 1579 - Rudinská
 • 1579 - Podstenné
 • 1582 - Dunajov
 • 1596 - Ochodnica
 • 1598 - Horelica / 1635 / , v roku 1944 pričlenená k Čadci
 • 1598 - Rudinská / 1579 /
 • 1598 - Turzovka
 • 1619 - Vysoká nad Kysucou
 • 1619 - Olešná
 • 1625 - Podvysoká
 • 1635 - Raková
 • 1635 - Nová Bystrica / 1662 /
 • 1638 - Oščadnica / 1641 /
 • 1640 - Staškov
 • 1641 - Svrčinovec / urbár 1653 /
 • 1641 - Čierne / urbár 1645 /
 • 1641 - Skalité / urbár 1658 /, /1662 /
 • 1658 - Lodno / 1635 /
 • 1661 - Zákopčie
 • 1662 - Lutiše
 • 1662 - Radôstka
 • 1662 - Zborov nad Bystricou / 1640 /
 • 1662 - Pažite
 • 1662 - Klubina
 • 1662 - Radôstka
 • 1696 - Vychylovka
 • 1696 - Riečnica
 • 1720 - Makov
 • 1950 - Klubina - osamostatnenie od Starej Bystrice / administratívny vznik obce /
 • 1950 - Radôstka - osamostatnenie od Starej Bystrice / administratívny vznik obce /
 • 1952 - Harvelka
  • - Harvelka - osamostatnenie od Starej Bystrice / administratívny vznik obce /
  • - 1985 Harvelka zaniká
 • 1954 - Lopušné Pažite - osamostatnenie od Kysuckého Nového Mesta (administratívny vznik obce) (1598 - Lopušné, 1662 - Pažite)
 • 1954 - Klokočov - osamostatnenie od Turzovky / administratívny vznik obce /
 • 1954 - Dlhá nad Kysucou - osamostatnenie od Turzovky / administratívny vznik obce /
 • 1954 - Korňa - osamostatnenie od Turzovky / administratívny vznik obce /