Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Prvý známy vládca Kysúc

Prvý známy vládca Kysúc

O Bohumírovi, ktorý dostal do daru Kysuce a jeho pôvode sú známe nielen teórie, ktoré nie sú až tak neopodstatnené ale aj čiastočné historicky overené skutočnosti.

1244

 • Bohumír, syn Soběslava, v rokoch 1241 – 1244 nitriansky a trenčiansky župan, dostal od uhorského kráľa Belu IV. majetok Kysuca rozprestierajúci sa na pravom brehu rieky Kysuce
 • darovanie majetku bolo vďakou kráľa Belu IV. za Bohumírové služby jemu ale aj jeho predchodcovi Ondrejovi II. pri vojenských výpravách hlavne v období tatárskych vpádov
Darovacia listina uhorského kráľa Belu IV. spomína Bohumíra syna Soběslava, ktorý od kráľa dostáva územie západných Kysúc čo je zaujímavá zhoda historických okolností.

Dr. Petrovský – Šichman poukázal na pravdepodobnú spojitosť mena Soběslav so zjavne českým pôvodom s menom českého kniežaťa Soběslava Slavníka.

Vznikajúce České kráľovstvo prechádzalo zložitým mocenským vývojom.

995

 • vládnuci Přemyslovci vyvraždili rodinu Slavníkovcov, ktorá prekážala ich mocenským snahám
 • jediným slavníkovcom, ktorý prežil bol Soběslav Slavník, ktorý sa zúčastňoval vojnového ťaženia s poľským kráľom Boleslavom Chrabrým protivníkom Přemyslovcov
 • Soběslav Slavník až do svojej smrti v roku 1004 ostal pod ochranou poľského kráľa 11.stor. - začiatkom 11. storočia Boleslav Chrabrý obsadzuje Slovensko
 • je predpoklad, že Boleslav Chrabrý mohol dať do léna Soběslavovi Slavníkovi divinské panstvo ako ocenenie jeho spojenectva proti Přemyslovcom

1029

 • už pred týmto rokom, čo je rok odpojenia východných Kysúc od divínskeho panstva, vládol Soběslav Slavník v Divinke ako prvý kysucký veľmož a po ňom jeho potomkovia
 • potomkovia Soběslava Slavníka mohli byť pánmi divínskeho panstva aj v ďaľších storočiach aj keď sa po roku 1018 po uzavretí mieru medzi Boleslavom Chrabrým a uhorským kráľom Štefanom I. Slovensko pripojuje k Uhorsku

1244 - je možné že uhorský kráľ Belo IV. daroval bývalé divinské panstvo práve potomkom Slavníkovcov a to Bohumírovi. Modernejšie historické bádania dávajú osobnosť prvého vládcu Kysúc do inej polohy. Bohumír pochádzal zo šľachtickej rodiny Ludanickovcov zo západného Slovenska .

1225 - pôsobil na Uhorskom kráľovskom dvore ako hlavný kráľovský pohárnik

1228

 • župan sedmohradských Sikulov
 • za odopretie poslušnosti kráľovi je pozbavený funkcii

1938 - vracia sa do funkcie hlavného kráľovského pohárnika

1241 - 1244 - trenčiansky župan (pod Trenčiansku župu patrili i Kysuce)

1241 - 1242

 • účastník bojov proti Bulharom, ale hlavne Tatarom
 • organizátor obrany Trenčianskeho hradu
 • diplomat

1244 - uhorský kráľ Belo IV. mu za jeho zásluhy dáva zeme Mortund (chotár Sikenice), Pruské, Súču, Divinu a Kysucu

Po smrti Bohumíra sa jeho majetky vracajú do držby kráľovi (Bohumír zomrel zrejme bez potomkov). Donácia z roku 1244 je najstarším dokladom o darovaní majetku na Kysuciach.