Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko a Kysuce v neolite

NEOLIT ( mladšia doba kamenná ) 7 000 – 3 500 rokov pred n.l.
V dobe neolitu je možné hovoriť o neolitickej revolúcii – zlome – prechodu od nevýrobného lovecko – zberačského ( korystníckeho ) spôsobu života k výrobnému - roľníckemu, zameranému na pestovanie prvých kultúrnych plodín a domestifikácii (zdomácnenie) prvých úžitkových zvierat. Na začiatku neolitu človek objavil výrobu keramiky, čo bol ďalší dôležitý medzník vo vývoji človeka.
Ďalším dôležitým vývojovým medzníkom je objav metalurgie, ktorý končí dobu kamennú a začína dobu bronzovú.
Koncom neolitu sa začali stavať rozsiahle zemné opevnenia ako strediská miestnej správy, kultu a útočiská (refúgia) pred nepriateľskými nájazdmi. Sídliská boli situované v blízkosti vodných tokov, alebo vo vyšších polohách.

KYSUCE V NEOLITE
- Z tejto doby pochádzajú jedny z najstarších archeologických nálezov na Kysuciach a sú z dolných Kysúc z Považského Chlmca a Radole.

Súvisiace kategórie článkov :