Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Valasi

Valasi - sociálna skupina obyvateľstva, ktorá na základe valašskáho práva osídľovala horské oblasti Slovenska. K osídľovaniu Kysúc však dochádza s určitým časovým sklzom voči ostatnému Slovensku a tak Valasi osídľujúci Kysuce boli väčšinou slovenského pôvodu.

Valasi sa zaoberali pasením dobytka, spracovaním mlieka a vlny (výroba bryndze, syra, huní a pod.), vytváraním poľnohospodárskej pôdy (klčovaním a žiarením) a budovaním salašov a košiarov ako i stálych usadlostí a horským poľnohospodárstvom.

Valach - pôvodne označenie pastiera oviec . Neskôr sa prenieslo na všetkých obyvateľov žijúcich na moravsko - slovenskom pomedzí a sliezsko - slovenských hraniciach od pomedzia tešínskeho panstva až po hranice uhorskohradišského panstva. Ako názov určitej oblasti sa názov Valašsko objavuje medzi 17. a 18 .storočím. Pôvodný názov rumunské Valašsko vznikol už pred rokom 1500.