Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Geografia regiónu Kysuce

Územie regiónu Kysuce geograficky patrí do sústavy Karpát a je tvorené štyrmi pohoriami :
  • Moravsko sliezske Beskydy
  • Kysucké Beskydy (Slovenské Beskydy)
  • Javorníky
  • Kysucká vrchovina

Výškové rozmedzie je

  • od 325 m n.m. v Kysuckej bráne pri obci Radoľa
  • až po vrchol Veľkej Rače 1236 m n.m.

Geologicky sa územie Kysúc skladá prevažne z treťohorných flyšových hornín, kde sa striedajú pieskovce a bridlice. Na juhu a juhovýchode tu zasahuje druhohorné bradlové pásmo – Kysucká vrchovina. Na väčšine územia sa nachádzajú vrchoviny a hornatiny, ktoré majú podobu súvislých mäkko modelovaných horských chrbtov flyšových hornín. Horské chrbty bradlového pásma sú výraznejšie, kratšie, navzájom izolované a oddelené výrazne zníženými územiami.

V súčasnosti sú Kysuce rozdelené na dva okresy – okres Čadca a okres Kysucké Nové Mesto.

  • Okres Čadca zahŕňa 21 vidieckych sídel a dve mestá. Hustota obyvateľstva na 1 km2 dosahuje 121 obyvateľov. Čadca sa stala administratívnym, kultúrnym a hospodárskym centrom. Na severe okresu tvorí štátnu hranicu s Poľskom, severozápad tvorí okraj hranice s Českou republikou. Južná časť okresu susedí s okresmi Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín. Východ okresu Čadca susedí s okresom Námestovo. Rozloha okresu predstavuje je 760 km2, tvorí teda 1,55% z rozlohy SR. Súčasný približný počet obyvateľov okresu činí 92 300, predstavuje 1,75% z celkového počtu obyvateľov SR.
     

  • Okres Kysucké Nového Mesta sa rozprestiera v oblasti Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Geologicky je situovaný prevažne vo flyšovom pásme a čiastočne v bradlovom, ktoré je v južnej časti územia. Styk flyšového a bradlového pásma je tektonický. Územie Kysuckého Nového Mesta patrí do povodia Váhu a preteká ním rieka Kysuca. Ďalšie väčšie toky, ktoré sa vlievajú do Kysuce sú Vadičovský potok, Neslušanka a Snežnica. Počas roka je vysoká prietoková rozkolísanosť týchto prítokov a ich vodnatosť závisí hlavne na zrážkach. Kysucké Nové Mesto patrí do mierne teplej klimatickej oblasti Slovenska. Priemerná ročná teplota mesta je 80oC. Vegetačné obdobie trvá 275 dní v roku .Priemer zrážok je 779 mm. Snehové pokrytie trvá 80 – 100 dní.


Súvisiace kategórie článkov :