Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Poddanstvo a nevoľníctvo

Poddanstvo bol vzťah medzi feudálnymi vlastníkom pôdy a poddanými ľuďmi na nich osobne závislými. Základným rysom poddanstva bol určitý stupeň pripútania poddaného k pôde a povinnosť odovzdávať feudálnu rentu formou práce, plodín, peňazí a podobne.

Nevoľníctvo bola určitá forma (stupeň) poddanstva, keď poddaný nesmel meniť bydlisko ani povolanie svoje ani svojich detí bez povolenia pána. Aj na uzavretie manželstva potreboval nevoľník súhlas pána.

Na Slovensku bolo nevoľníctvo zrušené patentom Jozefa II. Poddanstvo zrušil krajinský snem v roku 1847.