Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko a Kysuce v eneolite

ENEOLIT ( neskorá doba kamená , alebo doba medená ) 3 200 – 1 500 pred n.l.
Eneolit – eneus ( medený ), lithos ( kameň )
Prechodom medzi dobou kamennou a bronzovou je eneolit – medená doba charakterizovaná povrchovým zberom medi nachádzajúcej sa na povrchu v riečnych a potočných korytách a vyústeniach rudných medených žíl na povrch zeme. Takto získaná meď sa spracovávala kutím bez tepelnej úpravy. Na obrábanie pôdy sa začína používať radlo a ťažná sila dobytka , zvýšila sa produktivita roľníckych civilizácii a vytvorili sa v dôsledku sociálnej diferenciácie podmienky pre vznik novej zvláštnej vrstvy – kňazov ( vykonávateľov kultových obradov ).
KYSUCE v eneolite
K tradičným výrobným materiálom tej doby začína teda pristupovať kov – meď. Archeologické nálezy z tohto obdobia z oblasti Kysúc pochádzajú z katastrov 4 obcí kde bolo lokalizovaných 7 nálezísk.
  • najsevernejšie sa nachádza nálezisko v Čadci ( Ševcovské skaly ) , kde sa našli slabo patinované úštepy z pazúrika .
  • kamenné nástroje a nevýrazná keramika sa našli v Krásne ( Kalinovo )
  • najviac nálezísk bolo objavených v okolí Kysuckého Nového Mesta
  • väčším osídlením bola lokalita Koscelisko kde sa našlo okolo 30 kamenných nástrojov na výrobu ktorých bola použitá domáca surovina (rohovec a rádiolarit ), ako i suroviny dovážané ( obsidián a pazúrik )
  • výskyt pazúrika , ktorý sa ťažil na území severne od Karpát na území Kysúc svedčí o jestvujúcej ceste, ktorou sa pazúrik dovážal na územie Slovenska
  • nálezy eneolitickej keramiky v okolí Považského Chlmca
  • nález brúseného sekeromaltu v Brodne a stopy eneolitického osídlenia
  • nálezy v Čadci v polohe Klín na sútoku Čierňanky a Kysuce
Malý počet nálezísk svedčí o riedkom nesúvislom osídlení. Výskyt pazúrika, ktorý sa ťažil severne od Karpát môže svedčiť o používanej ceste územím Kysúc, ktorou sa táto surovina dovážala.

Súvisiace kategórie článkov :