Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Mestská liga futsal Čadca - základné údaje

Mestská liga futsal Čadca - základné údaje

Mestskú únia FUTSALu je organizácia, ktorá usporiadava každoročný Zimný halový turnaj vo futsale, ako i súťaž futsalových klubov s názvom 1. Mestská liga - Futsal Čadca

 

Kontaktné adresy:

Adresa : Mestská únia FUTSALu, Športovcov 2525, 022 01 Čadca

Funkcionári 1. ML FUTSALU V ČADCI:
Predseda ML: p. ČIČKA Peter , Tel.: 0903 251 553 E-mail: juwe@inmail.sk
Podpredseda ML: p. KUBJATKO Miroslav, predseda DK, Tel.: 0911 850 860, E-mail: kubjatko@centrum.sk
Podpredseda ML: p. MIKLÁŠ Štefan, predseda RK, Tel.: 0905 466 511, E-mail: prepistu@centrum.sk

web : www.futsalcadca.szm.sk  - výsledky a podobné informácie

Mužstvá, ktoré hrajú alebo hrali súťaž :

História :

Nemožno povedať, že v Čadci sa len pred desiatimi rokmi začal hrať malý futbal. Ten sa hral už dávno pred tým, avšak v inej podobe a forme. V minulosti to boli predovšetkým rôzne turnaje medzi podnikmi, mládežníckymi organizáciami či ulicami. Svojimi pravidlami to bol veľký futbal na menšej hracej ploche.

Prirodzeným vyústením snáh organizátorov týchto turnajov bolo vytvorenie trvalejšej súťaže. Týmto bol položený základ ML v Čadci, pri ktorej zrode stáli Ing. Badura Vladimír, Ing. Grapa Jozef, pán Kadlubec, neskôr Horecký Peter, Grešák Pavol, Tischler Ľubomír ale i ďalší zanietenci. Po založení 1. ML záujem o malý futbal enormne narastal, keď vo svojom II. ročníku bolo v súťaži I. a II. ML evidovaných až 33 družstiev.

ML v Čadci aktívne participovala na rozvoji slovenského malého futbalu najskôr ako člen SKNŠ a od pamätnej konferencie v B. Bystrici ako zakladajúci člen ÚMF SFZ. Členská základňa sa zredukovala o členov, ktorí nemali záujem byť organizovaní v oficiálnej organizácii s vlastnými stanovami, ktorou Mestská únia malého futbalu v Čadci je od roku 1993. V súčasnosti má 1.ML v súťaži 12 mužstiev, 4 rozhodcov I. triedy z toho dvaja aktívne v I.SLMF a 4 rozhodcov II. triedy, jeden člen rady ÚMF SFZ. Na výraznejšie úspechy väčšieho významu ako regionálneho čadčiansky malý futbal ešte len čaká. Nie, že by sa v Čadci nehral dobrý malý futbal, chýba materiálne, ale hlavne finančné zázemie. O úspechy sa sporadicky pokúšali jednotlivé mužstvá na rôznych turnajoch, čo sa viac, alebo menej darilo hlavne TTT Podzávoz, VV Bukov, JUWE MaRT Bloky, Gapa, MF Čadca a ŠKP.

Pre MÚMF v Čadci bolo veľkou cťou zorganizovať začiatkom roka 1994 medzištátne priateľské dvoj stretnutie s Poľskom, keď práve v Čadci bolo zaknihované prvé víťazstvo na domácej pôde.

zdroj : futsalcadca.szm.sk

 


Vytvorené: 17.02.2009 | Čitateľov: 3883