Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Patróni remeselníckych cechov

Spracovanie a výroba koží :

 • Sedlári
  • patrón sv. Juraj mučeník , sviatok 24.IV
  • patrón sv. Eligius, biskup a zlatník
 • Ševci, obuvníci - patróni bratia sv. Krišpín, sv. Krišpinian, sviatok 25.X.
 • Garbiari , koželuhovia - patrón sv. Bartolomej apoštol , aviatok 24.VIII.
 • Kožušníci - kožuchári, blanári, grznári, kušnieri - patrón sv, Ján Krstiteľ oblečený v kožuchu, sviatok 24.VI.

Výroba potravín a nápojov:

 • Pekári - patrónka sv. Alžbeta Uhorská, dcéra Ondreja II, sviatok 19.XI.
 • Mlynári - patrónka sv. Kristína panna a mučenica, sviatok 24.VII.
 • Mäsiari
  • patrón sv. Lukáš Evanjelista, sviatok 18.X.
  • patrón sv. Matej apoštol, sviatok 24.II.

Výroba a spracovanie textílií:

 • Povrazníci
  • patrónka sv. Anna, matka p. Márie, sviatok 26.VI.
  • patrón sv. Hilarius, biskup a učiteľ cirkvi, sviatok 13.I.
 • Krajčíri
  • patrón sv. Ján Krstiteľ, sviatok 27.VI.
  • sv. Ladislav, uhorský kráľ
 • Súkenníci
  • sv. Martin z. Tours, biskup, sviatok 11. XI.
  • sv. Severus biskup z Raveny
 • Tkáči - patrónka sv. Anastázia mučenica, sviatok 25.XII.

Výroba keramiky:

 • Hrnčiari - patrón sv. Goár, kňaz a pustovník

Drevospracujúca výroba:

 • Stolári - truhlári - patrón sv. Rochus, bývalý stolár, tiež patrón debnárov, sviatok 16.VIII.
 • Kolári
  • kolesári - patrónka sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, sviatok 25.XI.
  • patrón sv. Eligius, biskup a zlatník
 • Debnári, súdkari, sudári, bečkári
  • patrón sv. Urban pápež a mučeník, sviatok16.VIII.
  • patrón sv. Rochus, vyznávač a pútnik

Výroba a spracovanie kovov:

 • Zámočníci
  • patrón sv. Peter apoštol, patrón aj rybárov a hodinárov, sviatok 16.VI.
  • patrón sv. Eligius zlatník, biskup a mučeník
  • patrón sv. Leonardz Limoges pustovník
 • Klampiari, tľapkári, plechári, sponkári, flašneri - patrón sv. Viliam akvitánsky, vojvodca a mních, sviatok 28.IV.
 • Kováči
  • patrón sv. Eligius zlatník, biskup a mučeník zároveň patrón sedlárov a cínarov
  • patrón sv. Matej apoštol zároveň patrón mäsiarov
  • patrón sv. Leonard z Limoges pustovník

Stavebníctvo:

 • Murári - patrón sv. Štefan diakon, mučeník , sviatok 26.XII.
 • Kamenári
  • patrón sv. Tomáš apoštol , sviatok 21.XII. a 26.XII.
  • patrón sv. Štefan diakon a prvý mučeník
  • patrón sv. Blažej biskup a mučeník
 • Maliari, natierači, lakovníci - Patrón sv. Anton pustevník, zároveň patrón včelárov a voskárov, sviatok 17.I.
 • Tesári
  • patrón sv. Jozef, sviatok 19.III.
  • patrón sv. Matej apoštol
  • patrón sv. Štefan diakon
 • Sklenári, obločiari - patrón sv. Serapion pustovník

Preprava osôb a nákladov:

 • Povozníci, prepravcovia, furmani, špeditéri
  • patrón sv. Štefan, sviatok 26.XII.
  • patrónka sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, sviatok 25.XI.

Zdravotnícke služby:

 • Holoči - barbieri - patrónka sv.Mária Magdaléna, kajúcnica, sviatok 22.VII.

Ostatné služby:

 • Kominári - patrón sv. Florián mučeník, sviatok 4.V.