Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysucké trhy, jarmoky a kermaše

Trhy a neskôr jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí predošlých storočí. V samých počiatkoch boli trhy výsadou miest udeľovanou kráľom, prípadne neskôr zemepánom.V začiatkoch sa v kráľovských mestách konali výročné výkladné jarmoky štyri krát do roka a týždenné trhy každú nedeľu. V deň sviatkov svätých sa konávali jarmoky a hodový jarmok (kermaš) na sviatok patróna kostola. Týždenné alebo výročné trhy podporovali hospodársky rozvoj stredovekých miest. Umožňovali predať, vymeniť, alebo ináč zhodnotiť prebytky hlavne domácich výrob chovu zvierat a pestovania poľnohospodárskych plodín. Postupne sa trhový sortiment získaval cielenou výrobou tovaru, ktorý mal odbyt a bol potrebný. Trhy boli aj určitým druhom spoločenskej udalosti.

1625 - panovnícky dvor previedol rozhodovanie o vývoji a tvorbe cien na trhoch, jarmokoch a obchodoch do kompetencie stoličným úradom
1772 - cisárske nariadenie zakazovalo vykonávanie remeselnej činnosti a otváranie obchodov v nedeľu a sviatky, pre určité remeslá boli stanovené výnimky
1808 - zavedená povinnosť jednotne používať v celej krajine bratislavské miery

V rámci Kysúc ako prvému mestu bolo právo poriadať trhy udelené Kysuckému Novému Mestu v roku 1325. V kysuckých mestách sa výročné výkladné jarmoky konali štyrikrát do roka, týždenné trhy sa konali v nedeľu, neskôr sa začali konať v týždni. Jarmoky sa konali v deň sviatkov svätých, na sviatok patróna kostola v obci (kysucké hody - kermáš).
Bežný sortiment trhov a jarmokov bol ponúkaný domácimi kysuckými výrobcami, ale aj výrobcami zo vzdialeného okolia. Súčasťou jarmokov býval aj dobytčí trh.
Bežné remeselnícke a roľnícke produkty sa predávali na týždenných trhoch.

Kysucký tovar a výrobky sa predávali i na trhoch v Žiline, Morave, Sliezsku či Živiecku. Jednalo sa hlavne o výrobky debnárske, košikárske, drotársky, plechársky sortiment a výrobky poľnohospodárske (maslo, vajcia, syry, tvaroh) a zberové produkty (jahody, maliny, čučoriedky). Veľmi dobrým obchodným artiklom boli huby čerstvé i sušené dodávané až do Prahy. Na hraniciach pri Bílej bola známa hubárska burza, kde priekupníci vykupovali kysucké huby.

1613 - panovník Matej II. na žiadosť budatínskeho pána M. Suňoga udeľuje povolenie konať v Kyuckom Novom Meste 4 výročné jarmoky (na sv. Dorotu, sv. Juraja, sv. Jakuba a pápeža Kalixta) a každý pondelok slobodný týždenný trh.
1778 - panovníčka Mária Terézia povyšuje Čadcu na mestečko s právom konať štyri výročné jarmoky v roku

Kysucké hody, jarmoky, kermaše

 • Čadca - sviatok sv. Bartolomeja (Bartolomejský jarmok - posledný prázdninový víkend)
 • Horný Vadičov - výročie posvätenia kostola 2.7.1866 (prvá júlová nedeľa)
 • Klokočov - na sviatok apoštolov Petra a Pavla
 • Korňa - deň Božského srdca Ježišovho (vysviacka kostola v Korni 19.6.199)
 • Krásno nad Kysucou - v novembri na Ondreja
 • Kysucké Nové Mesto - na sv. Jakuba (25.7. prípadne po tomto dátume)
 • Kysucký Lieskovec - sviatok sv. Svorada a Benedikta (18.6.)
 • Lodno - sviatok sv. Perta a Pavla (koniec 6. mesiaca)
 • Makov - sviatok sv. Perta a Pavla (koniec 6. mesiaca)
 • Nesluša - sviatok sv. Jána Nepomuckého (po 15.5.)
 • Nová Bystrica - hody okolo 25. 6.
 • Harvelka , Riečnica - 5.6. hodové stretnutie rodákov zatopených obcí
 • Ochodnica - sviatok sv. Matrina
 • Oščadnica - okolo 15.8.
 • Podvysoká - okolo 15.9. (od roku 1993)
 • Pviná - sviatok korunovácie p. Márie (8. mes.)
 • Radoľa - 7.mes. (Radoľský jarmok a futbalový turnaj)
 • Radôstka - okolo 17. 7.
 • Raková - deň vysvätenia kostola Narodenia p. Márie (prvá dekáda 8. mes.)
 • Rudinská - sviatok Nanebevzatia p. Márie (okolo 15.8.)
 • Snežnica - pred sviatkom Sedembolestnej p. Márie (19.9.)
 • Skalité - sviatok sv. Jána Krstiteľa (okolo 25.6. sprievodné podujatie - Goralské slávnosti)
 • Stará Bystrica - sviatok sv. Michala
 • Staškov
  • prvá nedeľa 7. mesiaca - obecné hody
  • Jelitov - na sviatok sv. Anny
 • Svrčinovec
  • sviatok sv. Cyrila a Metoda - obecné hody (okolo 6.7.)
  • sviatok Ružencovej p. Márie (9. mes.)
 • Vysoká nad Kysucou - sviatok sv. Matúša (nedeľa okolo 21. 9.)
 • Turzovka - sviatok Nanebevzatia p. Márie (okolo 15. 8. - Bezkydské slávnosti)
 • Zákopčie - sviatok sv. Jána Krstiteľa (v nedeľu po sv. Jánovi)
 • Zborov nad Bystricou - 15.9. (v minulosti 8.12.)