Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Strýček Juraj

Titul:  Strýček Juraj
Priezvisko: Strýček
Meno: Juraj
Profil: starosta obce Svrčinovec
Rodninný stav: ženatý, 4 deti
Narodený(á): 09.06.1974 v Čadci
Národnosť: slovenská
Bydlisko: 023 12 Svrčinovec č. 278
E-mail: obec@svrcinovec.sk
Ďalšie informácie:

Meno a priezvisko: Juraj Strýček
Bydlisko:
023 12 Svrčinovec č. 278
Národnosť:
slovenská
Osobné údaje:
narodený: 09.06.1974 v Čadci
manželka: Adriana, deti:  Antónia, Sebastián, Juraj, Adam
Vzdelanie:
ZŠ Svrčinovec Gymnázium Čadca
Zamestnania:
od 01.09.1997 - 31.05.2005
Slovenská agentúra
životného prostredia v Čadci
informatik
projektmanager od 01.06.2005 - 31.08.2006
Obecný úrad Svrčinovec
odborný referent :
úsek výstavby a životného prostredia
od 01.01.2007 starosta Obce Svrčinovec
Cudzie jazyky:
Nemecký jazyk - aktívne
Anglický jazyk - /počítačová angličtina/
Ruský jazyk - pasívne
Latinský jazyk - pasívne
Grécky jazyk - pasívne
Hebrejský jazyk - pasívne

Osobné záujmy: ľudová hudba, kolektívne športy, informatika, odborná literatúra