Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

PaedDr. Hlavatý Juraj

Titul: PaedDr. PaedDr. Hlavatý Juraj
Priezvisko: Hlavatý
Meno: Juraj
Profil: starosta
Rodninný stav:
Narodený(á):
Národnosť: slovenská
Bydlisko:
E-mail: j.hlavaty@inmail.sk
Ďalšie informácie:

PaeaDr. Juraj Hlavatý žije v Zborove nad Bystrico, kde pôsobí ako starosta obce.

Dosiahnuté vzdelanie:
UMB Banská Bystrica - doplnkové pedagogické štúdium
UMB Banská Bystrica - bakalárske štúdium MOV
Univerzita Konštantína Filozofa - magisterské štúdium - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - technická výchova
Univerzita Konštantína Filozofa - rigorózne konanie - PaedDr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - technická výchova
MPC Bratislava - príprava vedúcich pedagogických pracovníkov školský manažment
MPC Bratislava - I. kvalifikačná skúška
MPC Bratislava - II. kvalifikačná skúška
Kurzy a školenia: FIT - učiteľa, počítačový kurz, barmanský kurz

Prax:
1998 - 2008 SOU služieb - neskôr Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, ul. 17 novembra 2579 Čadca v pozíciách : - majster odbornej výchovy, neskôr vedúci OPPV a hlavný majster odbornej výchovy
2006 - 2008 zástupca starostu obce
2008 - 2011 Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou - riaditeľ školy
2011 starosta obce Zborov nad Bystricou
2002 - 2008 poslanec obecného zastupiteľstva
2002 -2006 predseda komisie výstavby a životného prostredia pri OZ Zborov nad Bystricou
2010 člen komisie školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - mierne pokročilý
Nemecký jazyk - začiatočník