Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

PaedDr. Šimurdová Andrea

Titul: PaedDr. PaedDr. Šimurdová Andrea
Priezvisko: Šimurdová
Meno: Andrea
Profil: starostka obce Skalité
Rodninný stav:
Narodený(á): 14.01.1967
Národnosť: slovenská
Bydlisko: 023 14 Skalité 1391, Slovenská republika
E-mail: starosta@skalite.sk
Ďalšie informácie:

Rodinný stav: vydatá, 2 deti
Pracovné skúsenosti :

 • 1985 - 1993 učiteľka MŠ Raková (ONV - odbor školstva Čadca)
 • 1993 - 1995 - učiteľka ZŠ Čierne pri Čadci - Dejepis, Hudobná výchova
  (Školská správa Čadca)
 • 1995 - 2006 - Riaditeľka MŠ Skalité - Ústredie
  (OÚ Čadca, Obec Skalité, MŠ Skalité - Ústredie)

Vzdelanie, odborná príprava, školenia

 • 2001 PaedDr., - rigorózna skúška z pedagogiky, UK Bratislava
 • 1996 - 1991 - bakalárske štúdium, Školský manažment, UKF Nitra
 • 1988 - 1993 - Magisterké štúdium, Pedagogika so zameraním na predškolskú výchovu, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov
 • 1981 - 1985 - maturitná skúška, Učiteľstvo pre MŠ, SPgŠ Turčianske Teplice

Schopnosti, znalosti, skúsenosti

 • základná znalosť práce s PC
 • vodičský preukaz "B"

zdroje : skalite.sk