Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

PhDr. Holeštiak Pavol

Titul: PhDr. PhDr. Holeštiak Pavol
Priezvisko: Holeštiak
Meno: Pavol
Profil: spisovateľ
Rodninný stav: ženatý, dve deti Pavla a Natáliu
Narodený(á): 9. augusta 1972 v Čadci
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Čadca
E-mail: pholestiak@zask.sk
Ďalšie informácie:

Vzdelanie:

 • od 2004 - Katolícka univerzita Ružomberok, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium (PhD.)
 • 2002 - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, rigorózne skúšky (PhDr.)
 • 2000 - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta (Mgr.)
 • 1990 - Stredná ekonomická škola Čadca

Profesionálna kariéra:

 • 2004 - Filozofická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok, vysokoškolský pedagóg
 • 2004 - VÚB, a. s., Čadca, vzťahový manažér
 • 2002 - VÚB, a. s., Čadca, bankový poradca
 • 1997 - VÚB, a. s., Čadca, konateľ
 • 1990 - VÚB, a. s. Čadca, bankový pracovník

Samospráva:

 • 2006 - poslanec Žilinského samosprávneho kraja Žilina
 • 2002 - poslanec Mestského zastupiteľstva Čadca
 • 2002 - člen Mestskej rady Čadca
 • 1994 - poslanec Obecného zastupiteľstva Zákopčie

Zaujímavosti:

 • ovláda nemecký a ruský jazyk;
 • absolvoval kurzy z oblasti psychológie (Maxman, Dynargie);
 • od roku 1990 člen Matice slovenskej;
 • od roku 2003 člen Spolku slovenských spisovateľov;
 • autor kníh Slovenské médiá v Austrálii, Slovenské médiá vo svete, Prvý prezident v slovenskej poézii;
 • držiteľ striebornej medaily a diplomu Za zásluhy o rozvoj parašutizmu na Slovensku i vo svete od Americkej asociácie výsadkárov Štefana Baniča, Dallas, Texas, USA, ďalej ocenenie na prestížnej súťaži O najkrajší kalendár Slovenska za Slovenský národný kalendár Janošík
 • V rokoch 1990 - 1994 pôsobil ako šéfredaktor časopisu SLOVAČ
 • od roku 2003 prednáša na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Záujmy: komunálna a krajanská problematika, numizmatika, šach, história, literatúra, autor troch kníh (Slovenské médiá v Austrálii, Slovenské médiá vo svete, Prvý prezident v slovenskej poézii), od roku 1990 člen Matice slovenskej, od roku 2003 člen Spolku slovenských spisovateľov, zostavovateľ a vydavateľ 8-ich ročníkoch slovenských kalendárov, venovaných národným dejinám s troma verziami historických kalendií na každý deň, zostavovateľ, zodpovedný redaktor a vydavateľ šiestich kníh. Od roku 2004 člen Slovenskej Numizmatickej spoločnosti

Publikačná činnosť: Otázky žurnalistiky, SLOVAČ, Slovenské ozveny, Hlas Slovenska, Nový Slovák, Slovák expres, Slovenský národ, Nová Smena mladých, Zmena, Sloboda, Terč, Kysuce, Kysucké noviny, Žilinský večerník, Čadčan, Život, Svet VÚB a iné.