Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Mgr. Strýčková Viera

Titul: Mgr. Mgr. Strýčková Viera
Priezvisko: Strýčková
Meno: Viera
Profil: Poslankyňa MZ v Čadci
Rodninný stav: vydatá, má dve deti, 7-ročnú Teréziu a 2-ročnú Margarétu
Narodený(á): 26. júna 1971 v Čadci
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Čadca, Mieroveá ulica
E-mail: vstryckova@post.sk
Ďalšie informácie:

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva a členka Mestskej rady v Čadci za Mladú Čadcu, časť Kýčerka. Manžel Ing. Ľubomír Strýček pracuje ako technológ - konštruktér vo firme Jamona.

Vzdelanie:

  • Gymnázium Čadca
  • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Humanitná fakulta (Mgr.)
  • Kurzy prevenčného pracovníka zamerané pre prácu s mládežou
  • Kurzy zamerané na komunikáciu

Profesia:

  • stredoškolský pedagóg Gymnázium Čadca SZŠ sv. František z Assisi v Čadci
  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci

Záujmy: jazyky: francúzsky, nemecky, čiastočne anglicky, literatúra prevažne prevažne slovenských autorov, spolupráca v protidrogovej nadácii ALBA, komunálna politika, práca na projektoch zameraná na voľnočasové aktivity mládeže, sprievodkyňa CK do frankofónnych a nemecky hovoriacich krajín
Ostatné: šport, plávanie, turistika, vodičské oprávnenie skupín A, B